Unități de viziune umană

Misiune, viziune, valori

Introducere Acest raport a fost întocmit în urma procesului de evaluare a Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu. Evaluarea a avut loc între Aprilie şi Decembrieîn cadrul proiectului "Performanţă în cercetare, performanţă în educaţie - Calitate, diversitate şi inovare în universităţile din România", care are drept scop susţinerea elementelor fundamentale pentru universităţile din România, cum ar fi autonomia şi competenţele administrative, prin îmbunatăţirea asigurării calităţii şi a performanţelor manageriale.

Misiune. Viziune. Valori evoMAG

Evaluarea a avut loc în contextul reformelor majore din sistemul de educaţie superioară din România, în special în concordanţă cu prevederile Legii Educaţiei din şi a diferitelor acte normative asociate acestei legi. În timp ce evaluările instituţionale au avut loc în contextul reformei generale, fiecare universitate a fost evaluată de o echipă independentă a Programului de Evaluare Instituţională IEPutilizând metodologia IEP descrisă mai jos.

Caracteristicile specifice ale Programului de Evaluare Instituţională sunt: - Un accent puternic pe etapa de auto-evaluare - O perspectivă Europeană şi internaţională - O abordare peer-review - Suport pentru ameliorare Programul de Evaluare Instituţională este centrat pe instituţie ca întreg şi nu pe programe de studiu sau unităţi individuale.

unități de viziune umană viziunea 7 a născut ea însăși

El este centrat pe: - Procesele decizionale şi structurile instituţionale, precum şi structurile instituţionale şi eficienţa managementului strategic - Relevanţa procesului intern de asigurare a calităţii şi gradul în care rezultatele sale sunt utilizate în procesul decizional şi în managementul strategic, precum şi lipsurile sesizate în aceste mecanisme interne.

Evaluarea se bazează pe patru întrebări cheie, care au la bază abordarea "adecvat scopului": - Ce încearcă să realizeze instituţia? Acest oraş are mai multe instituţii de învaţământ superior, dar este şi un centru medical de renume, care atrage pacienţi din întreaga regiune.

În a fost adoptată o nouă Lege a Educaţiei, care a introdus mai multe modificări importante în ceea ce priveşte organizarea universităţilor, modificări care vor fi discutate în acest raport.

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

În ultima perioadă, un număr considerabil de cadre didactice universitare s-au retras din activitate ca urmare a împlinirii vârstei de pensionare. Datorită descreşterii economice, în ultimii trei ani au fost impuse restricţii în sectorul public, astfel încât numeroase posturi au rămas neocupate.

După o perioadă de îngheţare a angajărilor, universităţilor le-a fost permisă angajarea unei persoane în locul a şapte care au părăsit sistemul. A fost semnalat faptul că situaţia angajărilor a condus la stress şi supraîncărcare în anumite departamente din cadrul UMF-Cluj. În universitate sunt angajate şi persoane care lucrează în serviciile administrative.

Misiune, Viziune, Valori

Numărul studenţilor la UMF-Cluj este de studenţi în ciclul de licenţă, studenţi în ciclul de masterat, studenţi doctoranzi şi rezidenţi. Studenţii aparţin celor trei facultăţi: Medicină, Farmacie şi Medicină dentară.

Pe lângă programele de studiu în limba română, universitatea oferă şi programe de studiu în limbile franceză şi engleză. Facultatea de Medicină este cea mai mare facultate, dominând procesul decizional din universitate.

unități de viziune umană viziune de față a unui nou-născut

Facultatea de Medicină dentară este a doua ca dimensiune, în timp ce Facultatea de Farmacie, cea mai mica, este responsabilă de aproximativ jumatate din publicaţiile ştiinţifice ale Universităţii. Comisia de evaluare a fost constituită având ca nucleu sub-comisiile de evaluare ale Senatului, incluzând şi Directorul economic. Timpul disponibil pentru redactarea Raportului de autoevaluare a fost scurt doar 6 saptămâniiar intervalul pentru consultarea comunităţii unități de viziune umană a fost doar de o săptămână.

Au fost primite în jur de 50 comentarii, centrate pe următoarele direcţii: publicaţiile ştiinţifice, participarea la conferinţe, organizaţiile studenţeşti şi măsura în care studenţii sunt implicaţi în procesul de guvernare a universităţii.

unități de viziune umană masa pentru verificarea ochilor ce litere

Grupul de auto-evaluare a semnalat că problemele cele mai dificile în realizarea raportului au fost managementul strategic, ca urmare a unor viziuni diferite referitoare la strategia de cercetare, resursele umane şi modul în care legislaţia ar putea fi modificată pentru a permite mai multă flexibilitate.

Grupul de auto-evaluare a remarcat de asemenea faptul ca procesul de auto-evaluare a evidenţiat necesitatea unei strategii educaţionale centrate pe student, precum şi importanţa considerării studenţilor ca parteneri în procesul educaţional. Raportul de auto-evaluare a fost informativ şi descriptiv, incluzând un numîr mare de anexe Analiza SWOT a identificat birocraţia şi lipsa de integrare a resurselor unități de viziune umană cu managementul financiar ca fiind principalele puncte slabe interne.

Raportul a corelat celelalte puncte slabe cu factorii externi. Chiar dacă echipa miopia 1 25 este mult evaluare recunoaşte situaţia economică dificilă din Romania şi impactul negativ al pensionării recente în masă a sute de profesori asupra sistemului universitar, ea ar fi apreciat existenţa unor informaţii şi analize mai aprofundate cu privire la situaţia financiară a universităţii şi a unități de viziune umană de alocare internă a resurselor.

Misiune & Viziune

Date şi materiale suplimentare, incluzând un raport financiar detaliat, au fost furnizate echipei de evaluare după solicitarea expresă a acestora. Echipa de evaluare recunoaşte faptul unități de unități de viziune umană umană raportul de auto-evaluare a fost elaborat sub presiunea timpului, dar ar fi apreciat prezentarea unui raport mai analitic, cu mai multe date de auto-analiză.

Din păcate, raportul de auto-evaluare nu a fost tradus în limba română înainte de prima vizită, nu a fost distribuit în întreaga universitate şi nu a fost disponibil pe Intranet, ceea ce a făcut ca unele persoane cu care echipa de evaluare s-a întâlnit în cursul primei vizite să aibă cunoştinţe limitate referitoare la problemele întregii universităţi şi la obiectivele strategice.

Acest aspect pare să indice unele probleme de comunicare în cadrul universităţii şi pare să reflecte faptul că elaborarea raportului de auto-evaluare a fost un proces de la vârf spre bază.

 • Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman
 • Hrană pentru vederea ochilor
 • Valori vizuale bune
 • Viziune asupra modului de îmbunătățire a vederii
 • De asemenea, promovăm dezvoltarea unor servicii educaţionale complementare oferite comunităţii.
 • Traducere viziune în germană
 • Transformările Lorentz stabilesc în teoria relativității restrânse relația dintre duratele fenomenelor așa cum sunt percepute de observatori diferiți, în funcție de viteza cu care se deplasează aceștia față de fenomenele studiate.

Cele două vizite pe teren au avut loc între 23 şi 25 mai şi respectiv între 23 şi 26 octombrie Între aceste două vizite, UMF-Cluj a furnizat echipei unele documente suplimentare solicitate.

Echipa de evaluare a fost constituită din: - Ferdinand Devínsky, Preşedintele echipei, profesor de Chimia medicamentului, fost Rector al Universităţii Comenius din Bratislava, fost membru al Parlamentului Slovac şi al Consiliului Europei, Slovacia - Marko Stojanovič, student la Geoeconomie, Universitatea Megatrend, Belgrad, Serbia - Christina Ullenius, Profesor de Chimie organică, fost Rector, Universitatea Karlstad, fost vice-presedinte EUA, Suedia - Simon van Heyningen, Profesor de unități de viziune umană şi educaţie, fost Vice-principal, Universitatea Edinburgh, Marea Britanie - Andrée Sursock, coordonatorul echipei, doctor în antropologie, fost secretar general, actualmente consilier principal la Asociaţia Universităţilor Europene EUA unități de viziune umană, Belgia Echipa îşi exprimă recunoştinţa faţă de Rectorul Alexandru Irimie pentru ospitalitatea manifestată şi apreciază în mod particular deschiderea şi dialogul care au caracterizat ambele vizite pe teren.

Ea doreşte de asemenea să mulţumească sincer colegilor şi studenţilor care au participat la întâlnirile organizate în timpul celor două vizite. Echipa doreşte sa mulţumească în mod particular doamnelor Felicia Loghin şi Ioana Neagoe pentru dăruirea manifestată în procesul de auto-evaluare, pentru răspunsurile foarte eficiente şi amabile la toate solicitările, mici sau mari. Grija pe care au manifestat-o pentru fiecare detaliu a permis asigurarea celor mai bune condiţii de lucru echipei de evaluare.

Ultimele știri PLUS

Procesul decizional şi structurile universităţii Echipa a fost informată că la nivelul universităţii există două instanţe decizionale cheie: Consiliul de Administraţie şi Senatul. Prin lege, Consiliul de Administraţie include Rectorul în calitate de Preşedinteprorectorii, decanii, Directorul Consiliului Studiilor Universitare de Unități de viziune umană care este şi prorectorDirectorul general administrativ şi un reprezentant al studenţilor.

Pentru atingerea acestui obiectiv specific vor fi susținute din FSE următoarele tipuri de acţiuni: Acțiuni care vizează angajații: Participarea angajaților la programe de formare profesională cursuri de calificare de nivel conform Cadrului Național al Calificărilor, cursuri de scurtă durată, de specializare și perfecționare etc. În vederea îndeplinirii OS 6. În acest sens, axa de Asistenţa Tehnica a POCU va acţiona în complementaritate cu Programul Operaţional Capacitate Administrativa şi Programul Operaţional Asistenţa Tehnica în ceea ce priveşte aranjamentele procedurale, respectiv existenţa unei grile de salarizare unice pentru personalul implicat în managementul şi controlul FESI, existenţa unor criterii comune de recrutare a personalului etc.

Preşedintele Senatului este invitat permanent la toate şedinţele săptămânale ale Consiliului de Administraţie, precum şi la şedinţele ad-hoc. Senatul are aproximativ 40 de membri de drept, aleşi dintre cadrele didactice şi studenţi.

 1. Viziune restabilită cu ajutorul gimnasticii
 2. Bloguri de îmbunătățire a viziunii
 3. Макс извлек сигарету - Надеюсь, я не задену тебя тем, что докурю .
 4. Istoric, viziune și valori
 5. Не походатайствуете ли вы перед ним за Галилея?.

Reprezentarea studenţilor în Senat se face proporţional cu numărul de studenţi înscrişi în fiecare facultate : 6 pentru medicină, 2 pentru Medicină dentară, 2 pentru Farmacie şi câte unul pentru programele de studiu în limbile engleză şi franceză.

Acelaşi principiu al reprezentării proporţionale este valabil şi pentru cadrele didactice, ceea ce conduce la o reprezentare covârşitoare a Facultăţii de Medicină în acest organism. Şedinţele Senatului sunt lunare şi Hotărârile Senatului sunt publicate pe website-ul universităţii.

Cele zece comisii ale Senatului coordonează şi controlează diferite activităţi, nouă din ele suprapunându-se peste activităţile Consililui de Administraţie si ale prorectorilor. A zecea este Comisia de Etica.

unități de viziune umană pătrate de verificare a vederii

Fiecare comisie include trei cadre didactice şi unul sau doi studenţi şi lucrează în colaborare cu prorectorul corespunzător. Cea mai mare comisie este cea de probleme studenţeşti, care include trei cadre didactice şi patru studenţi.

Toate comisiile discută propunerile care vin din partea Consiliului de Administraţie sau a Senatului.

Echipa a fost informată că Senatul este instanţa decizională supremă, Consiliul de Administraţie prezidat de Rector trebuind să răspundă în faţa Senatului. În opinia echipei, acest fapt conduce la o discrepanţă între procesele decizionale formale şi cele informale.

Astfel, Rectorul este responsabil din punct de vedere legal pentru deciziile financiare şi manageriale, iar Carta îi dă dreptul să stabilească strategia universităţii, dar Senatul are drept de veto în faţa deciziilor Rectorului şi ale Consiliului de Administraţie.

Istoric, viziune și valori Istoric, viziune și valori Susținem atât eforturile antreprenorilor și ale persoanelor private, cât și impactul lor pozitiv asupra comunităților sociale, economice și asupra mediului natural, punându-le la dispoziție servicii financiare accesibile și ușoare, gândite pentru nevoile lor specifice. In prezent Patria Credit este una dintre cele mai mari IFN-uri din România în sectorul microfinanțării, cu peste 15 ani de experiență în acordarea de credite și peste Modelul de business al băncii concentrându-se pe simplitate și accesibilitate. Patria Credit este membră a: European Microfinance Network EMNorganizație europeană ce asistă lupta împotriva excluziunii sociale și financiare și joacă un rol activ în construirea unui cadru legislativ și de reglementare la nivel European a pieței de microfinanțare.

In plus, contractul de management semnat între Senat şi Rector nu menţionează nicio responsabilitate a Senatului faţă de universitate sau cerinţa de a susţine Rectorul în demersurile sale. Această situaţie poate conduce la tensiuni sau chiar la paralizia relaţiilor dintre cele două instanţe de conducere ale universităţii.

Corporativ

Aceste tensiuni potenţiale sunt aplanate la UMF-Cluj prin practica informală de a invita preşedintele Senatului la şedinţele Consiliului de Administraţie şi Consiliul de Administraţie la şedinţele Senatului.

În plus, se pare că există o cultură a consensului şi a compromisului, care conduce la amânarea deciziilor dificile până la momentul obţinerii consensului. Impresia generală este aceea că noile procese introduse prin Legea Educatiei din reprezintă o provocare pentru cultura organizaţională istorică. Astfel, echipa a fost informată de faptul că, odată cu modificarea cronologiei Rectorul este ales înainte de unități de viziune umană decanilorfluxul procesului decizional a fost inversat şi a devenit mai mult de la vârf spre bază.

De exemplu, în trecut planul strategic al universităţii era construit plecând de la planurile departamentelor şi facultăţilor. În acest moment, procesul este invers : universitatea are iniţiativa, iar facultăţile trebuie să unități de viziune umană ajusteze planurile strategice în funcţie de orientarea strategică. Această tranziţie este încă la început, dar această inversare a responsabilităţilor pare să nu fie complet funcţională.

Istoric, viziune și valori

Totuşi, universitatea pare a fi puternic centralizată. Facultăţile îşi manageriază propriile probleme academice : învăţământ, cercetare, viaţa studenţească. Ele răspund în faţa Consiliului de Administraţie, a Rectorului şi a Senatului. Fluxul decizional este următorul : Consiliul facultăţii ia decizii care sunt aduse în faţa Senatului ; dacă acestea sunt aprobate, ele sunt transmise Consiliului de Administraţie pentru execuţie.

Facultăţile colaborează cu prorectorii pe probleme specifice de exemplu, prorectorul ştiinţific se întâlneşte lunar cu prodecanii pe probleme ştiinţifice.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman

În conformitate cu Legea Educaţiei dinfacultăţile sunt structurate în departamente; această organizare a fost considerată bine-venită de către decani.

Echipa a primit date contradictorii referitor la implicarea studenţilor în guvernanţă. Majoritatea studenţilor au o atitudine pozitivă; puţini nu au aceeaşi părere.

Au existat opinii conform cărora studenţii nu dispun de modalităţi formale de a-şi exprima părerea la nivelul departamentelor, deşi studenţii contribuie informal şi opiniile lor sunt ascultate.

Există întâlniri formale, regulate, cu decanii facultăţilor un student reprezentant a menţionat astfel de întâlniri săptămânale cu durata între una şi patru ore. Câţiva studenţi s-au plâns unități de viziune umană faptul că influenţa lor în Senat este limitată, deoarece ei constituie « doar un sfert din acest organism » şi că «nu sunt informaţi la timp cu privire la probleme ».

unități de viziune umană numele vitaminelor pentru viziune cel mai bun

Mai multe despre acest subiect