Vedere afectată 12 litere,

Cum să îți cumperi ochelari online cu succes Ce sunt ochelarii de vedere?

Skouris, președinte, domnul K. Lenaerts, vicepreședinte, domnii M. Ilešič raportorL. Bay Larsen, T. Safjan, președinți de cameră, domnii J. Malenovský, E. Levits, A. Ó Caoimh și A. Arabadjiev, doamnele M. Berger și A. Prechal și vedere afectată 12 litere E. Jarašiūnas, judecători, avocat general: domnul N.

Jääskinen, grefier: doamna M. Ferreira, administrator principal, având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 26 februarieluând în considerare observațiile prezentate: — pentru Google Spain SL și pentru Google Inc.

González Díaz, de J. Baño Fos și de B. Holles, abogados; — pentru domnul Costeja González, de J. Muñoz Rodríguez, abogado; — pentru guvernul spaniol, de A. Rubio González, în calitate de agent; — pentru guvernul elen, de E. Mamouna și de K. Boskovits, în calitate de agenți; — pentru guvernul italian, de G. Palmieri, în calitate de agent, asistată de P. Gentili, avvocato dello Stato; — pentru guvernul austriac, de G. Kunnert și de C. Pesendorfer, în calitate de agenți; — pentru guvernul polonez, de B.

Majczyna și de M. Szpunar, în calitate de agenți; — pentru Comisia Europeană, de I. Martínez del Peral și de B. Statele membre stabilesc garanțiile corespunzătoare pentru datele cu caracter personal care sunt stocate pe o perioadă mai mare decât cea menționată, în scopuri istorice, statistice sau științifice.

viziunea se așază de pe balansoar

Persoana vizată este informată despre soluția dată plângerii sale. Fiecare autoritate este chemată să își exercite competențele la cererea unei autorități a unui alt stat membru.

Referirile la "CRD" se vor citi ca referiri la prevederile reglementărilor prudențiale emise de Banca Națională a României, după cum urmează:a la literele e și g ale alineatului 1 al punctului 8"art. B, prevăzut la alineatul 2 al punctului 17"art.

Autoritățile de supraveghere cooperează în măsura necesară îndeplinirii îndatoririlor lor, în special prin schimburi de informații utile.

Pe de altă parte, a solicitat să se dispună ca Google Spain sau Google Inc. AEPD a considerat în această privință că operatorii de motoare de căutare sunt supuși legislației în materie de protecție a datelor, dat fiind că realizează o prelucrare a datelor pentru care sunt răspunzători și că acționează în calitate de intermediari ai societății informaționale.

vas pentru îmbunătățirea vederii

AEPD a vedere afectată 12 litere că este abilitată să dispună ca operatorii de motoare de căutare să retragă datele și să interzică accesul la anumite date în cazul în care ea consideră că găsirea și difuzarea lor pot aduce atingere dreptului fundamental la protecția datelor și demnității persoanelor în sens larg, ceea ce ar include și simpla voință a persoanei interesate ca datele respective să nu fie cunoscute de terți.

În cazul unui răspuns afirmativ la această din urmă întrebare, se poate considera că acest criteriu de legătură există atunci când societatea refuză să dezvăluie locul în care stochează aceste indexuri, invocând motive legate de concurență?

vizibilitatea viziunii umane

În cazul unui răspuns afirmativ, instanța de trimitere solicită să se stabilească de asemenea dacă articolul 2 litera  d trebuie interpretat în sensul că operatorul unui motor de căutare trebuie considerat «operator» al datelor cu caracter personal, în sensul acestei dispoziții. În numeroase state există versiuni locale, adaptate la limba națională.

vârsta hipermetropiei

Google Search este unul dintre motoarele de căutare cele mai utilizate în Spania. Google Spain, care a fost înființată la 3 septembrie și care are personalitate juridică proprie, are sediul social în Madrid Spania. Aceasta își desfășoară în esență activitățile în raport cu întreprinderi situate în Spania, acționând în calitate de agent comercial al grupului menționat în acest stat membru.

Obiectul său social constă în promovarea, facilitarea și vinderea unor produse și servicii de publicitate online către terți, precum și în marketingul legat de această publicitate. Cu toate acestea, activitatea de promovare și de vânzare de spații publicitare, de care se ocupă Google Spain pentru Spania, ar constitui partea esențială a activității comerciale a grupului Google și ar putea fi considerată ca fiind strâns legată de Google Search.

acuitate vizuală vernieră

În schimb, în opinia Google Spain, a Google Inc. În plus, fiind dotată cu personalitate juridică proprie, aceasta constituie, așadar, o lista echipamentelor pentru cabinetul oftalmologului a Google Inc. Or, întrucât afișarea de rezultate menționată este însoțită, pe aceeași pagină, de afișarea publicității legate de termenii de căutare, trebuie să se constate că prelucrarea datelor cu caracter personal în vedere afectată 12 litere este efectuată în cadrul activității publicitare și comerciale a sediului operatorului de pe teritoriul unui stat membru, în speță teritoriul spaniol.

Cu privire la prima întrebare literele  b - d

Mai multe despre acest subiect