Impozit viziune. Declaraţiile de impunere pentru impozite şi taxe locale - Persoane Juridice

impozit viziune

impozit viziune

De impozit viziune, personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului trebuie să dea dovadă de corectitudine și să nu îngăduie ca obiectivitatea sa fie afectată de influențe externe sau prejudecăți i    impozit viziune profesională, conform acestui principiu toate situatiile  întâlnite în activitatea  desfașurată vor fi tratate pe baza raționamentului profesional. În exercitarea activității  profesionale, impozit viziune institutiei trebuie să dea dovadă  de atenția  cuvenită,  competență  profesională  și  conștiinciozitate, în conformitate cu standardele aplicabile.

Totodata, are obligatia гнойный простатит причины a-și menține  cunoștințele  și  aptitudinile profesionale la un nivel  ridicat, care să permit asimilarea celor mai noi exemple de bună practica, legislatie și  tehnici  în domeniu.

Angajatii trebuie să posede, de asemenea, experiența necesara funcției, în vederea creșterii eficienței și calității activității desfașurate j    cinstea și corectitudinea, principiu conform căruia, în exercitarea functiei și  în îndeplinirea  atributiilor de serviciu, personalul instituției trebuie să fie de bună credință și să acționeze pentru îndeplinirea atribuțiilor impozit viziune serviciu k    nediscriminarea, principiu fundamental de drept, consacrat de art.

impozit viziune

Acest principiu presupune ocrotirea drepturilor subiective civile fără deosebire pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex sau orientare sexuală, ori apartenență la o categorie defavorizată și este consacrat în detaliu în Ordonanta Guvernului nr.

Mai multe despre acest subiect