Despre viziunea asupra drogurilor.

despre viziunea asupra drogurilor

viziunea 4 așa cum vede o persoană

Misiune, viziune, principii, valori Misiunea Agenţiei Naţionale Antidrog este de a elabora, coordona, evalua şi monitoriza, la nivel naţional, politicile în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi al asistenţei integrate a consumatorilor, aplicate de către instituţiile cu atribuţii în domeniu.

Viziune Să fie o instituţie de referinţă, pe plan naţional şi internaţional, în domeniul antidrog, să promoveze un sistem coerent de asistenţă, prevenire şi combatere, prin elaborarea de documente programatice adaptate fenomenului.

instruirea unei viziuni

Principii Prioritatea — Problematica prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri este asumată ca o prioritate de Guvernul României. Continuitatea — Activităţile desfăşurate pentru reducerea cererii şi ofertei de droguri au caracter permanent si se bazează pe experienţa anterioară.

cum se tratează vederea minus

Abordarea globală, unitară, multidisciplinară şi echilibrată — Măsurile de reducere a cererii şi ofertei de droguri trebuie să se încadreze în concepţia internaţională de combatere a fenomenului.

Coordonarea — Pentru despre viziunea asupra drogurilor unei abordări unitare cu privire la fenomenul recâștigați vederea bună, activităţile de reducere a cererii şi ofertei de droguri trebuie coordonate şi integrate în programe şi instrumente practice, cu respectarea autonomei funcţionale. Cooperarea — Lupta împotriva traficului şi consumului ilicit de droguri are la bază cooperarea inter-instituţională, atât la nivel naţional cât şi internaţional.

Drogurile Etnobotanice S01E04 Totul despre \

Legalitatea — Întreaga activitate de reducere a cererii şi ofertei de droguri se desfăşoară cu respectarea prevederilor Constituţiei şi ale legislaţiei naţionale în materie, precum şi a prevederilor specifice din tratatele internaţionale la care România este parte. Deschiderea instituţională — Prin creşterea gradului de sensibilizare şi conştientizare a populaţiei asupra pericolului reprezentat de creşterea consumului de droguri, urmărim implicarea societăţii civile în programele şi proiectele de prevenire.

vedere pentru striptease

Pe de altă parte, promovăm cooperarea inter-instituţională, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Rigurozitatea ştiinţifică — Presupune adaptarea politicilor de răspuns în funcţie de rezultatele cercetărilor ştiinţifice.

O abordare deschisă, fără idei preconcepute, pornind de la concluzii ştiinţific fundamentate reprezintă factorul decisiv în găsirea soluţiilor instituţionale.

Umanismul — Respectarea demnităţii umane pentru cei cu comportamente dependente despre viziunea asupra drogurilor, alcool, tutun, altele conduce la înţelegerea complexităţii şi a relevanţei fiecărui istoric individual, familial şi social.

proteine ​​de vedere

Specificitatea — Perceperea realităţilor şi fenomenelor este mai bine simţită pe plan local, iar construirea politicilor de răspuns trebuie să se pornească de la necesităţile specifice fiecărei zone, implicând potenţialul local pentru atingerea obiectivelor propuse.

Valori Agenţia Naţională Antidrog pune în centrul activităţilor sale următoarele valori: Comunitatea.

responsabil de vedere

Mai multe despre acest subiect