Cercetarea viziunii moderne.

Misiune / Strategie - Universitatea Politehnica din Bucuresti

cercetarea viziunii moderne

UPB asigură realizarea unui învățământ de performanță, dezvoltat și perfecționat printr-o complexă activitate de cercetare, continuând tradiția Școlii Politehnice bucureștene, conform exigențelor și cu mijloacele oferite de societatea modernă informațională.

Ea își propune să creeze noul profil de universitate tehnică, ce promovează forme de pregătire adaptate cerințelor unei societăți în plină competiție, supusă procesului de integrare în Comunitatea Europeană și internațională. Misiunea sa principală este formarea inginerului capabil să se adapteze cerințelor economiei de piață cercetarea viziunii moderne noilor tehnologii, care să aibă cunoștințe economice și manageriale și care să promoveze principiile de dezvoltare durabilă și de reclama pentru vedere a mediului înconjurător.

Documentul de poziție lansat propune structurarea rolului educației, implicit rolul sistemului național de învățământ, pe cinci valori fundamentale: încredere, echitate, solidaritate, eficacitate și autonomie, care să se regăsească în cinci principii: centrarea pe elev, flexibilitate, calitate măsurabilă, colaborare, subsidiaritate. Școala este un model integrator. În jurul școlii adunăm părinții, în jurul școlii adunăm comunitatea și, din această perspectivă, este esențial să reclădim încrederea în școală.

Pentru aceasta el trebuie să fie format după principiul modern al participării directe la alegerea traiectoriei sale formative, să fie inclus într-un proces de învățare care să-i asigure șanse reale la competiția de pe piața liberă a forței de muncă. Universitatea Politehnica din București are misiunea de a reuni sub un singur acoperiş educația, prin formarea profesională şi cercetarea ştiinţifică.

Rolul acestei intersecții este de a spori cunoașterea şi inovarea, două concepte principale ale economiei şi societăţii bazate pe cunoaştere.

cercetarea viziunii moderne

Într-un timp al globalizării, provocările devin din ce în ce mai complexe. Universitatea trebuie să dispună de un management puternic, autonomie universitară şi structuri de conducere relevante pentru a se integra.

Best debate ever Christian vs Atheist Christian wins

Instituţionalizarea câtorva acţiuni, cum cercetarea viziunii moderne fi: schimburile de studenţi, crearea conexiunilor în cercetarea ştiinţifică, cadrele didactice de renume pot ajuta la accelerarea procesului  şi la îmbunătăţirea educaţiei. Cea mai importantă misiune a Universităţii constă în producerea de cunoaştere, prin cercetare ştiinţifică.

cercetarea viziunii moderne

Ea aplică pregătirea teoretică şi practică superioară în formarea profesională a studentului, cu scopul unei iniţieri în domeniul ales. Strategie Universitatea se concentrează pe atingerea obiectivelor care au rolul de a dezvolta coeziunea economică şi socială în conformitate cu obiectivele stabilite în Strategia Pentru îndeplinirea misiunii, ea cercetarea viziunii moderne procesele şi obiectivele care conduc la dezvoltarea societăţii.

In acest context cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovarea sunt solicitate sa se conecteze la dimensiunile de securitate si in alt mod decat cel traditional. Astfel, au aparut noi tipuri de concepte multicriteriale si lucrative intr-un spectru larg de cerinte si nevoi ale securitatii moderne, care au permis reducerea timpilor de reactie la diferiti stimuli, folosind in acelasi timp si sisteme informatice interconectate. Procese operationale complexe si directe, imagini reale transmise cu ajutorul Internetului si preluate de marile companii multi-media, inclusiv din domeniul militar, au generat reactii diferite, ajungandu-se la asistarea in direct la realizarea securitatii moderne. Lucrarea reprezinta un demers stiintific valoros tocmai in aceste domenii de varf ale societatii informationale bazate pe cunoastere si inglobeaza analize multilaterale ale procesului infodecizional.

Stundenţii reprezintă nucleul preocupărilor universitare, astfel, obiectivele, planurile de acţiune, politicile, strategiile dezvoltate, precum şi principiile aplicate, servesc intereselor acestora. În calitate de stat membru european, România trebuie să implementeze programele gândite în Ariile Europene ale Învăţământului Superior şi Cercetării şi să atingă obiectivele aflate pe agenda Uniunii.

Account Options

Cercetarea viziunii moderne Politehnica din Bucureşti va propune spre aprobare Senatului universităţii o strategie nouă, care urmăreşte: Menţinerea şi dezvoltarea competenţelor în ştiinţe fundamentale şi inginereşti, indispensabile pentru durabilitatea dezvoltării  tehnologice; Formarea de soft skills, competenţe sociale şi relaţionale; Dezvoltarea personală a studenţilor; Încurajarea participării studenţilor la programe de mobilitate; Asigurarea dialogului permanent cu studenţii; Încurajarea activităţilor extracurriculare; Dezvoltarea voluntariatului; Încurajarea absolvenţilor cu cele mai bune rezultate profesionale în devenirea de cadre didactice.

Două secole după înființarea universității și un secol după formarea României Mari, sub cupola statului cercetarea viziunii moderne care îl cunoaștem acum, firul continuu al obiectivelor noastre rămâne comun — să educăm pentru un viitor mai bun, să găsim soluții prin cercetare pentru un prezent mai performant și să influențăm pozitiv contextul societății noastre.

cercetarea viziunii moderne

Biblioteca Centrală.

Mai multe despre acest subiect