Compararea viziunii umane. Google Kitaplar

Între abordarea aceasta și cea a lui Fayol există două diferențe: Comanda a fost înlocuită de antrenare.

compararea viziunii umane

Controlul a devenit control-evaluare deși evaluarea este o componentă a controlului. Între abordarea românească și cea internațională există aceste diferențe: În abordarea românească există funcția de coordonare în abordarea internațională, coordonarea este o componentă a organizării.

În abordarea românească se preferă previziune în loc de planificare. În abordarea românească funcției de conducere conducere i se spune antrenare uneori și motivare, vezi mai jos; în abordarea internațională, motivarea este o componentă a conducerii, alături de leadership, comunicare și managementul grupului.

În abordarea românească funcției de control i se spune control-evaluare deși evaluarea este conținută în control. Câteva exemple din manualele românești: 1 planificare, 2 organizare, 3coordonare, 4 motivare, 5 control [24]. Management 2nd ed. McGraw-Hill, p. Management 3rd ed. Houghton Mifflin Company, p.

  • 20 viziunea este cât de mult
  • La 4 luni de viață, aceste animale joacă deja în mod activ și comunică cu alte animale de xyderyp.
  • Google Kitaplar
  • Poate deteriora vederea
  • Renata litvinova view
  • Compararea viziunii umane și animale

Management: An introduction 4th edition. Prentice Hall, p.

Funcțiile managementului

Business management. București: Editura Universitară, pp. București: Editura ASE, pp. Modern management: Concepts and skills 12th edition. Prentice Hall, pp.

Management 8th edition. Thomson, pp.

compararea viziunii umane

Understanding management 6th edition. South-Western, Cengage Learning, p. Essentials of management 9th ed. South-Western, p. Principles of management. Management 3rd edition.

Management: A practical introduction 5th edition. Management: Challenges for tomorrow's leaders 5th edition. Thomson, p. Management 11th edition. Exploring management 3rd edition. Wiley, p. Elemente fundamentale.

București: Teora, p. Management 6th edition. Cluj-Napoca: Risoprint, p.

Administration industrielle et générale; prévoyance, organisation, commandement, coordination, contrôle. Paris: H. Dunod et E. Introducere în management. București: Editura Economică, p. Managementul firmei.

compararea viziunii umane

Cluj-Napoca: Risoprint, pp. Management general. Cluj-Napoca: Carpatica, pp. Fundamentele managementului organizației. Bartol, K. McGraw-Hill Boddy, D. Prentice Hall Borza, A. Cluj-Napoca: Risoprint Brătianu, C. București: Editura Universitară Brătianu, C. București: Editura Economică Burduș, E. Managementul schimbării organizaționale ed.

Compararea viziunii umane și animale

București: Editura Economică Burciu, A. București: Editura Economică Compararea viziunii umane, S. Managementul modern. București: Teora Certo, S.

Prentice Hall Daft, R. Thomson Daft, R. South-Western Gomez-Mejia, L. Prentice Hall Griffin, R. Houghton Mifflin Company Hill, C. McGraw-Hill Hitt, M. Prentice Hall Ilieș, L. Cluj-Napoca: Risoprint Ilieș, L. Cluj-Napoca: Risoprint Jones, G. Organizational theory, design, and change: Text and cases Fourth edition. Pearson International Edition Kinicki, A. Este sigură chirurgia oculară Lewis, P. Thomson Mihuț, I.

Management și etică. Cluj-Napoca: Risoprint Mihuț, I. Cluj-Napoca: Compararea viziunii umane Nicolescu, O. Management ediția a II-a.

București: Editura Economică Robbins, S. Prentice Hall Schermerhorn, J. Wiley Stăncioiu, I. București: Teora Williams, C. Introducing management: A development guide Third edition. Elsevier Această pagină nu este legată de compararea viziunii umane element de Wikidata. Acest lucru este necesar pentru afișarea legăturilor interlingve și pentru preluarea unor informații bibliotecare sau din infocasetă.

Mai multe despre acest subiect