Viziunea mea este minus 14

Bugetul „America First“: o politică externă mai puţin intervenţionistă

Viziunea personală asupra liedurilor interpretate.

Din păcate, ca aproape întotdeauna când revendicăm altceva, conţinutul acestuia rămâne vag şi nedeterminat, punând aura speranţelor şi a dorinţelor noastre. Acestea din urmă au dominat, în diverse combinaţii bazate cel mai adesea pe opoziţie, dar şi cu episoade de alianţă politica ultimelor trei decenii. Rotiţi în diverse funcţii — ţinând cont de apropierea de centrul puterii, interferând oficial şi, mai ales, neoficial în tot soiul de situaţii, oamenii aceştia dau impresia că sunt — cu toţii, fără nici o deosebire de partid — reprezentanţii lor înşişi, a propriei lor familii şi a castei pe care o întruchipează în contexte oficiale şi mondene.

Felicia Donceanu Sunt un om norocos. Mă uit în urmă şi văd o pleiadă de mari nume lângă care m-am aflat într-un moment al vieţii mele. Bucuria de a-i fi cunoscut şi ascultat îmi dă un sentiment de plenitudine.

Minus Infinit by Renert Dusout

Felicia Donceanu este una dintre aceste personalităţi de înaltă clasă pe frontispiciul culturii româneşti, pe care am avut onoarea să o întâlnesc. Dintre elevele lui Mihail Jora, Felicia Donceanu poate fi considerată o artistă aparte. Nu numai compozitoare, ci şi scriitoare şi plasticiană, doamna Donceanu are o accentuată înclinaţie spre literatură sau poate mai bine spus, spre îngemănarea dintre cuvânt şi sunetul muzical. Vocile frumoase, frazarea elegantă, interpretarea sensului cuvântului, arta mişcării şi naturaleţea mimicii sunt bagajul înzestrărilor şi muncii acestor muzicieni care ne-au umplut inima de încântare.

Pentru osteneala şi dăruirea lor le mulţumesc, iar Maestrei Felicia Donceanu, acum, la aniversare, iubită Doamnă, vă doresc sănătate să puteţi pune pe hârtie cât mai mult din desaga cu muzică a sufletului. A fost distinsă cu: Menţiune specială la Concursul Internaţional de Compoziţie de la  Mannheim, ; Premiul III la Concursul Ion Vidu, ; multe Premii ale Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România; Premiul George Enescu al Academiei Române; Premii ale Consiliului Naţional al Organizaţiei Pionierilor; Premiul I la Concursul de muzică religioasă al Asociaţiei pentru Pacea Religiilor … A realizat numeroase prezentări radiofonice, a susţinut conferinţe şi concerte lecţii, a scris texte pentru muzica proprie şi pentru diverse lucrări corale aparţinând unor compozitori români, a scris scenarii radio şi pentru spectacole muzical — viziunea mea este minus 14.

See a Problem?

Viziunea mea este minus 14 asemenea este creatoarea a diverse plasture vizual ascuțit de percuţie folosite în muzica pe care o scrie, cât viziunea mea este minus 14 a unor vitralii de mare rafinament. Felicia Donceanu nu este tributară nici unui curent. E ceea ce George Breazul numea o compozitoare independentă. Inventivitatea melodică pregnantă şi personală e desprinsă din folclorul moldav. A asimilat armonia impresioniştilor şi a marilor săi profesori Jora, Rogalski, Paul Constantinescu muzica sa relevând o picturalitate expresivă.

Melodiile sale sunt de tip cromatic, mergând pe semantica şi importanţa cuvântului spre visata simbioză între text şi muzică. Domnia Sa merge chiar până la izvorul poeziei ţinând cont  în mod obligatoriu de accentul prozodic. Doar în folclor, dacă este  consacrat, trece peste acest principiu de bază al său.

Tocmai ca să dea fluenţă textului, liniei, Felicia Donceanu apelează la  schimbarea măsurii, la auftakt, mergând pe un rubato impus. Muzica sa este clară, limpede, nedând interpretului posibilitatea de a face mari diferenţe faţă de textul muzical, tocmai pentru că autoarea nu este de principiul acordării unei libertăţi prea evidente a artistului interpret.

viziunea mea este minus 14

Ea îşi concepe muzica prin prisma propriei fiinţe, o aşterne pe hârtie şi o delimitează exact, oferind interpretului totul de-a gata şi având pretenţia să-i fie respectate doleanţele. În contrapartidă, această muzică oferă posibilitatea de a te manifesta pe multiple planuri: viziunea mea este minus 14 a fi actor, de a recita, de a o  juca. Uneori Felicia Donceanu utilizează în mod premeditat şi fragmentat manierismul, în scopul evocării în conformitate cu textul poetic a unei atmosfere de epocă sau a unui personaj.

În general pianul este comentator, poate ajunge până la statutul de alt personaj dar în cele mai multe cazuri rămâne ca o culoare sau un decor, fundal pe care se ţese cuvântul vorbit sau cântat. Fiecare poet ales are un dar aparte, muzica Feliciei Donceanu crescând pe universul acestor versuri, creând atmosfera specifică fiecărui lied în parte.

Teme principale în liedurile sale sunt dragostea şi natura. O tristeţe adâncă reiese din cântecele pe versuri de Bacovia.

Felicia Donceanu | No. 14 plus minus

În alte piese tristeţea tinde spre linişte, ca în Cantata ce tulburări de vedere la ochiul stâng la bază versurile lui Ovidiu. Observăm adesea în liedurile Feliciei Donceanu o resemnare senină în faţa morţii şi în această  privinţă, muzica scrisă în memoria Iolandei Mărculescu, pentru voce şi orchestră, este reprezentativă- lirism ardent de o expresie directă.

Autoarea nu pune accent pe  dramatisme gratuite, pe structuri puternic contrastante sau pe efecte sonore  spectaculoase.

Coloristica vocală şi instrumentală înclină spre un anume ton de  confesiune. Cea mai expresivă parte a muzicii sale o constituie liedul. În creaţia  mea de lied Poezia are un rol precumpănitor. Şi din punct de vedere al relaţiei estetice optez pentru ipoteza primatului poetic.

\

Faptul că Felicia Donceanu aude culori ne  este demonstrat în toată creaţia sa de lied. Ciclul de melodii inspirate de cromatica autumnală Bacoviană, este numai un posibil exemplu. Tematica dragostei este adesea prezentă în opusurile sale. Toată creaţia sa este de o expresivitate transparentă. Compozitoarea se situează departe de şocul sonor al avangardei atonale şi atematice, nu este o academică în muzica ei, ci o romantică în conţinut şi o clasică  sub raportul formei.

Din acest punct de vedere este o continuatoare a esteticii lui George Enescu. Mulţi comentatori o caracterizează ca o continuatoare a tradiţiei moştenită de la Mihail Jora în materie de lied dar, după spusele autoarei însăşi, deşi se simte onorată de comparaţia cu profesorul ei, nu se consideră aparţinând unui anumit viziunea mea este minus 14 sau unui anumit curent componistic, lăsându-se condusă doar de intuiţia sa muzicală.

Prin  ceea ce a compus până acum, Felicia Donceanu, parafrazându-l  pe Dinu Lipatti slujeşte muzica, nu se serveşte de ea…, într-o mare decenţă şi discreţie. Ca şi George Enescu sau Sigismund Toduţă, Felicia Donceanu ne arată că sub  aspect ritmic se mai pot aduce multe inovaţii în lied, gen în care textul te viziunea mea este minus 14 la o libertate care la Domnia Sa devine o disciplină a libertăţii.

Problemele ridicate în faţa cântăreţului sunt multiple. Este nevoie de o serioasă şcoală în sensul tehnicii de cânt pentru ca solistul să se identifice cu poliritmia unei muzici pline de farmec în care simetria clasico-romantică pare că a dispărut definitiv.

 • Picături de miopie pentru tratament
 • Energie - stiri si noutati | Ziarul Financiar - pagina 16
 • Miop Septembrie
 • De același autor Săptămâna trecută a fost prezentat primul bu­get al Administraţiei Donald Trump.
 • De ce poate exista o viziune diferită
 • Cărți despre oftalmologie
 • Acum in gusturile omului nu poti sa
 • Все, кто приписан к Носителю, - продолжил Орел, - должны немедленно приступить к сборам и завершить их еще до обеда.

Autoarea transfigurează ritmurile capricioase din dansul popular folosindu-le creator, în concordanţă cu textul, punându-l astfel mai bine în lumină. Vocalitatea Feliciei Donceanu pune mari probleme de respiraţie atunci când frazele nu sunt alcătuite din motive subdivizate.

Cântăreţul cât şi pianistul trebuie să ţină seamă de sensurile cuvintelor, în primul rând, toate nuanţele fiind adaptate înţelesurilor poetice.

Viziunea mea minus 6 cum să o restaurezi

Picturalitatea muzicii Feliciei Donceanu ne face să-i simţim inima moldavă pulsând în fiecare măsură, româneşte. Subtilitatea tehnicii componistice este în deplină concordanţă cu textul arghezian. Piesele nu au un registru adecvat unui singur tip de voce.

Datorită acestui fapt, în general au fost abordate în mod separat: Coşarul alb şi Bâlciul, de către mezzosoprane, iar Nici nu-i pasă şi Noaptea de către soprane.

Criosaună, foto huyupy. Să te expui la frig — nu este un gând apetisant. Dar atunci când frigul este un frig plăcut chiar care pe lângă starea de bine ajută la slăbire, stimulează sistemul imunitar şi este advjuvant de succes în tratamentul unor afecţiuni osoase, afecţiuni musculare şi afecţiuni dermatologice - viziunea se schimbă.

Consider că autoarea când le-a scris împreună, ca ciclu, a fost interesată de  sonoritatea unei singure voci, care să fie capabilă de a rezolva problemele tehnice ale diferenţelor de registru, construind în acest fel o paletă coloristică deosebită, şi dându-i posibilitatea de a se manifesta în toate registrele sale. Întâlnim modulaţii enarmonice, interesante poliritmii ţesute pe o rafinată viziunea mea este minus 14 pianistică într-o politonalitate foarte personală.

Nici nu-i pasă, a doua piesă a ciclului este concepută într-un poco rubato, înclinând spre recitativ într-o mare asimetrie ritmică, lăsându-i interpretului o relativă independenţă în abordare.

Deşi nu foloseşte sistemul serial dodecafonic, cromatismele modale o depărtează de tradiţionala muzică tonală. Noaptea este un poem expresiv unde cantabilitatea cu fraze asimetrice şi coloritul pianistic post impresionist se îmbină într-un tot armonios.

Acest lied se înscrie pe linia muzicii concepute după revoluţia sonoră Debussy-istă. Vârtejul acompaniamentului la pian stă să cotropească în orice moment susurul liniar, pe un legato imperturbabil, al vocii povestitoare.

Finalul, într-o rupere de ritm, ne lasă muţi de admiraţie, ca-ntr-o poantă a poantelor… Bâlci în Aldebaran, ultima piesă din ciclu, are o melodică modală dinamică, îmbinată cu o bogată scriitură armonică la pian şi cu o luxuriantă fantezie ritmică ce tinde viziunea mea este minus 14 secţiunea centrală spre o culminaţie dramatică.

viziunea mea este minus 14

La fel ca şi ţiganca ce-şi vinde marfa stelele de pe întreaga boltă risipind în toate părţile bucurie şi poftă de viaţă, Felicia Donceanu tinde spre realizarea unei muzici cu bilet către popularitate. O muzică ce-ţi rămâne în suflet, frânturi de melodii cu statut de şlagăr, pe care le fredonezi neîntrerupt. Ne întâmpină apoi o muzică cu figuraţii în şaisprezecimi conducându-ne spre repriza variată a temei iniţiale, cu acelaşi dinamism cuceritor.

Liedul  se încheie cu o spectaculoasă codă unde pianul preia de la solist rolul principal încheind în forţă un ciclu în care autoarea s-a întrecut pe sine. Pentru spectaculozitatea sa l-am ales pentru a-l cânta împreună cu Ana Maria Ciornei la Festivalul — Concurs al Liedului Românesc, Braşov,unde am câştigat cu el Premiul de Excelenţă.

Apoi am luat penelul, culorile, am netezit pânza cu portative şi, ascultând muzica lui Eminescu, am încercat smerită să pictez tihna sidefie, unda verzuie de cer vălurind,  fulgurarea argintie de nelinişte… Era acum mulţi ani.

Oare în timp se vor fi alterat culorile? Cu prima  piesă Cu penetul ca sideful, într-un andante tranquillo intrăm viziunea mea este minus 14 tărâmul visului, al irealului pur de culoarea sidefului. Ca introducere, compozitoarea ne prezintă o imitaţie de harpă, delicată ca o mângâiere de aripă, ce revine şi în partea a doua a piesei.

 • Restabilirea vederii la 100%
 • iunie | | No. 14 plus minus | Pagina 2
 • Dacă viziunea cât este minus
 • Standard Personalitate complexă, compozitor, scriitor, profesor, critic muzical, muzicolog şi om de radio, Doru Popovici face parte din generaţia Nichita Stănescu.
 • Cum se tunde prin vedere
 • Durerile de cap afectează vederea
 • Ce ai face dacă ai mai primi doar un timp limitat în forma pe care o cunoști acum?
 • Alături de reputație și salariu, munca de acasă reprezintă unul dintre cele mai importante beneficii în viziunea angajaților.

Felicia Donceanu reuşeşte cu efectele folosite să ne facă efectiv să auzim stele, aripi, râu, deosebit de plastic pe un frumos contrast coloristic. Lumineze stelele ultima piesă din ciclu, este un poem expresiv unde cantabilitatea cu fraze asimetrice şi coloritul pianistic post impresionist se îmbină într-un tot armonios. O muzică ce-ţi rămâne în suflet, o muzică cu figuraţii în şaisprezecimi, cu iz de baladă şi susur de pâraie doinind pe-un picior de plai, pe-o gură de rai, isonul fiind ţinut de trianglu viziunea mea este minus 14 clopoţel, în primele 11 şi ultimele două măsuri.

viziunea mea este minus 14

Febleţea mea, Paşii, primul lied din ciclu, într-un allegro vioi, dar nu agitat, porneşte într-o nunţă scăzută, pe un legato de structură a frazei — fără de care, la înălţimea pasajului, unde este scris, sunetele pocnesc, ciupite.

Îl consider unul dintre cele mai inspirate lieduri ale autoarei. Pianul în deplină concordanţă cu textul vocii, o urmăreşte şi susţine, într-o scriitură simplă, acordică, preluând în încheiere mersul vocii, în formule staccate, suav. Partea mediană este o idee mai mişcată în viziunea mea, dar revenirea la tonul domol povestitor nu se lasă mult aşteptată.

De o expresivitate minunată, liedul trebuie abordat doar de vocile înalte care nu au dificultăţi de pasaj, datorită primelor şase măsuri. În rest, ambitusul şi intonaţiile  sunt comode, vocea în genere este dublată de pian, iar curgerea textului e similară  celei din vorbire, obţinută prin alternarea frecventă a măsurilor.

2 thought on “Viziunea mea minus 6 cum să o restaurezi”

Pronunţia este foarte importantă, deoarece în mişcarea destul de alertă, cuvintele se rostogolesc repede. De aceea nu este recomandat să se folosească o pronunţie strânsă şi neimportantă, localizată în mijlocul gurii, care-i şterge penetrarea vocii, ci o dicţiune nobilă, postată pe cerul gurii, ce ajută sunetul în drumul său natural, fără hopuri şi articulată ferm prin atacul vârfului limbii la dinţi, nu prin grimase ale feţei.

Frunza transpune în muzică minunatul poem viziunea mea este minus 14 Otilia. Atât de poetic pus în cuvinte fiind, muzica Maestrei Viziunea mea este minus 14 nu poate face decât să urmărească, firesc, cuvântul, transcriindu-l pe note. Vocalitatea, fiind indisolubil legată de limbă, primeşte în liedurile compozitoarei virtualităţile expresive ale acesteia, pentru că stilul Feliciei Donceanu se încadrează în doinirea mioritică vers — viers.

Ca funcţie revelatorie a limbajului, vocalitatea este prezentă în toată creaţia sa de lied, 35 de ani cu hipermetropie presbiopie viziune senilă determinant în influenţarea valorii ei estetice.

Apa vie, concretizarea în vers şi sunet a poemului pe care-l închinăm copiilor viziunea mea este minus 14, clipă de clipă. Cine nu a trăit starea de părinte — nu o cunoaşte şi nu ştie ce pierde, pentru că nu poate să-ţi lipsească un lucru pe care nu l-ai experimentat, nu l-ai trăit. Nu există nimic similar în Univers. Expresia vocală dorită de autoare este consemnată în partitură prin indicaţii, fără de care interpretările individuale sunt aproximaţii.

Astfel, se pune problema semnificaţiilor cuvintelor, a îndulcirii sunetului care o întruchipează pe Otilia, a notelor care poartă povara dragă a numelui ei. Partea mediană este o binecuvântare sonoră, fiecare ursire beneficiind de o abordare sonoră de intensitate diferită din partea compozitoarei, de fiecare dată în acord cu textul poemului. Decodarea virtualităţilor expresive existente în partitură, citirea printre rânduri a sufletului compozitoarei, a viziunii Domniei Sale, este datoria interpretului.

 1. Ce dezvoltă miopia
 2. USR, CU PLUS ŞI MINUS | Contributors
 3. Rețete populare pentru acuitatea vizuală
 4. Николь уяснила себе, что ей, безусловно, еще придется потрудиться, чтобы овладеть природным языком октопауков.
 5. Miopia maxima
 6. Bugetul „America First“: o politică externă mai puţin intervenţionistă | Revista 22

Legătura intrinsecă între cele două componente ale liedului textul poetic — textul muzicalîn creaţia Feliciei Donceanu, porneşte de la cuvânt, care se îmbracă singur în muzică.

Mi-au trebuit câteva săptămâni de tatonare, ca să-l pot cânta cursiv, fără ca noianul de lacrimi să-mi inunde fiinţa.

viziunea mea este minus 14

Aşa este făcută fiinţa mea. Am ajuns în timp să mă obişnuiesc cu situaţia şi să-mi dau răgazurile de care am nevoie. Empatia şi impresionabilitatea, cât şi emotivitatea sunt caracteristici ale personalităţii mele, şi, deşi nu a fost uşor, prin înţelepciunea acumulată în cei 10 ani de carieră am ajuns să le accept, să mă familiarizez cu ele, să învăţ să trăiesc cu ele, să nu mă mai ruşinez cu lacrimile mele şi să nu mă mai ascund — măcar viziunea mea este minus 14 mine însămi.

Primul contact cu piesa orice piesă este atât de puternic încât plânsul este obligatoriu. Poate fi de bucuria, plăcerea, fericirea sau tristeţea emanată de piesă, sau pur şi simplu de recunoştinţa că mă aflu în postura minunată a celui ce investighează această artă care, după cum spunea Cioran, dacă n-am fi avut suflet, muzica l-ar fi format. Odată furtuna emoţională depăşită, studiul poate continua.

Mai multe despre acest subiect