Activitate fizică viziunea satului

Lucian Blaga și fascinația copilăriei la sat

activitate fizică viziunea satului

Dezvoltarea sănătoasă şi durabilă a localităţii depinde în mare măsură de atmosfera politică şi de climatul investiţional general din Republica Moldova, precum şi de capacitatea de planificare şi acţiune strategică din raion. Totodată, o parte semnificativă a domeniilor importante pentru dezvoltarea satului Hoginești ţin exclusiv de deciziile care vor fi luate de primarul satului, de consiliul local, de persoanele active în viaţa spirituală, în sectorul asociativ, în economia locală, etc.

Beneficiile sportului

La fel de important este şi mecanismul de împlementare practică a deciziilor de importanţă strategică. Pornind de la punctele forte şi de la neajunsurile localităţii, constatăm că satul Hoginești poate cunoaşte diferite scenarii de dezvoltare, în funcţie de capacitatea decizională şi gîndirea strategică a membrilor comunităţii. În prezentul Plan de dezvoltare strategică vom menţiona trei scenarii, pe baza cărora pot fi identificate o serie de acţiuni necesare pentru dezvoltarea localităţii: scenariul cel mai pesimist, scenariul optimist şi un scenariu complex.

Pentru fiecare dintre situaţiile respective urmează să fie prevăzuţi paşii concreţi pentru atingerea fiecarui tip de nivel.

Planul Strategic

În acest fel, tabloul evolutiv va deveni extrem de accesibil atît pentru comunitate, dar şi pentru factorii de decizie din administraţia publică locală.

Scenariile ipotetice de mai jos, care în linii mari pot să caracterizeze realităţile pe viitor în localitatea Hoginești, sunt estimate în paşi de dezvoltare de  20 ani.

Majoritatea tinerilor au plecat, în sat rămînînd numai copii mici și bătrîni. Puținii copii din sat își fac studiile în localitățile vecine.

  • "Я их никогда не увижу", - мгновенно подумала Николь, пытаясь противиться приливу скорби.
  • По крайней мере четыре раза в день или даже чаще, если были какие-то неудачи, Кэти удалялась в свою модную комнатку - одна или с друзьями - и обращалась к услугам элегантного набора для впрыскивания, который держала в большой запертой шкатулке.
  • Operație miopie 40 de ani
  • Но это мало кто понимает.
  • În timpul viziunii asupra satului sarcinii

După terminarea ciclului gimnazial, copiii pleacă în centrele liceale și universitare Călărași, Chișinău și nu revin în sat decît de sărbători. Dezvoltarea activităților antreprenoriale nu a înregistrat un salt pozitiv, populația aptă de muncă preferînd să muncească în localitățile învecinate sau în străinătate.

Migrația în baza studiilor și angajării în cîmpul muncii a redus semnificativ numărul populației. S-a înregistrat o creștere lentă a nivelului de trai, dar aceasta nu reușește să atragă tinerii în sat. Organizarea anuală a Tîrgului Olarilor impune dificultăți administrației și comunității satului Hoginești.

activitate fizică viziunea satului

Locuitorii desfășoară activități economice temporare în contextul Tîrgului Olarilor. Dezvoltarea lentă a infrastructurii locale a impus alternarea localităților pentru organizarea acestui festival. În localitate există spirit de cooperare, fapt care permite dezvoltarea continuă a comunităţii. Profilul localităţii este orientat spre mini producţie, comerţ şi servicii. Administrația satului a reușit să inițieze o serie vederea minus 8 și nașterea parteneriate cu localitățile vecine și diferse instituții și și-a asumat rolul de centru al traseului cultural-istoric și spiritual din raion.

Organizațiile non-guvernamentale din localitate, în parteneriat cu administrația, au preluat inițiativa organizării unei serii întregi de evenimente, inclusiv excursii pe traseu, tabere de vară pentru copii și crearea unei infrastructuri specifice pentru dezvoltarea turismului rural.

Implicarea activă a comunității a permis organizarea anuală a Tîrgului Olarilor în satul Hoginești, ceea ce a impulsionat dezvoltarea stratului antreprenorial de la comerț și servicii, pînă la activități de mini-producție. Administrația satului susține apariția și dezvoltarea tinerilor antreprenori.

Pe parcursul dezvoltării sale, localitatea a reuşit să păstreze specificul caselor şi amplasamentul său obişnuit. Viaţa în Hoginești a devenit confortabilă: gospodăriile casnice sunt conectate la apeduct, canalizare, gaz; problema colectării şi procesării gunoiului este soluţionată sistem comun cu localităţile vecine. Creșterea nivelului de trai din Hoginești a impulsionat creșterea demografică, mulți tineri revenind în sat după terminarea studiilor.

Grădinița și gimnaziul sunt în stare funcțională și își desfășoară activitatea fără dificultăți.

Satul românesc, temelia autenticei noastre istorii

SCENARIUL 3 Crearea unui parteneriat strategic cu satul Țibirica și dezvoltarea unui centru socio-economic comun În contextul dezvoltării localităților învecinate, existenței unor activități de producție în Țibirica și dispunerii locuitorilor din Hoginești să muncească în alte localități, administrația satului Hoginești a stabilit un parteneriat strategic cu satul vecin Țibirica.

Acest parteneriat a stabilit domeniile de activitate și responsabilitățile ambelor localități. Astfel, Hoginești a fost transformat într-un centru cultural-spiritual, iar Țibirica — centru economic.

Comunitatea din Hoginești și organizațiile non-guvernamentale, în strînsă colaborare cu administrația publică dezvoltă în permanență traseul cultural-spiritual din activitate fizică viziunea satului Călărași.

activitate fizică viziunea satului

În satul Hoginești viaţa asociativă şi culturală sunt bine dezvoltate. Localitatea are un centru urbanistic şi comercial instituţii publice, magazine, casă de cultura, servicii etc. A fost organizat un centru pentru tineret, fapt care favorizează dezvoltarea multidimensională a populaţiei tinere. Prin reactualizarea planului urbanistic al localității, zona intravilană a fost extinsă și desemnată pentru implementarea unui proiect de construcţie a caselor ecologice destinate familiilor tinere.

La construcţia acestora se activitate fizică viziunea satului materiale de construcţie activitate fizică viziunea satului baloţi de paie şi instalaţii pentru captarea energiei solare şi termice subterane. Comunitatea întrebuinţează parţial energie ecologică. Precizări pe marginea scenariilor de dezvoltare Fiecare dintre scenariile descrise mai sus ilustrează aproximativ starea de lucruri care ar putea să caracterizeze localitatea peste 20 ani, în funcție de eficiența planificării și implementării strategiei de dezvoltare.

Traiectoria reală pe care o va parcurge satul în dezvoltarea sa nu poate fi prezisă exact, decît cu o anumită marjă de eroare.

Lucian Blaga și fascinația copilăriei la sat

Nu este exclus nici faptul că realitățile din HogineștiCoteala peste 20 ani ar putea să creioneze o stare a lucrurilor plasată între cele trei scenarii descrise mai sus.

Persoanele active din sat, împreună cu Primăria și Consiliul local, trebuie mai întâi să estimeze în mod obiectiv șansele satului de a atinge unul dintre cele trei nivele. Totodată, comunitatea trebuie să opteze ferm pentru o direcție anume de dezvoltare.

În dependență de calea aleasă, acțiunile administrației trebuie să cadreze perfect cu vocația localității și să urmărească cu precădere crearea tuturor realităților și infrastructurilor necesare pentru atingerea nivelului propus. Astfel, orice decizie a APL care depășește gestionarea treburilor curente întreținerea drumurilor, achitarea salariilor pentru bugetari, asigurarea hranei pentru copii în scoală și grădiniță etc. Administrația locală și comunitatea trebuie să fie conștientă de faptul că, la un moment dat, scenariile nu se exclud, ci se includ unul în celălalt, reies unul din altul.

La răscruce cu Ileana Rusu Satul cu un rinichi

De aceea, planul de acțiuni privind implementarea scenariilor trebuie să comporte un caracter de continuitate și fluidizare a activităților. Primul scenariu arată cum poate fi viața activitate fizică viziunea satului sat peste 20 ani dacă nu vor fi întreprinse măsuri serioase în sensul unei dezvoltări mai accentuate. Cauza stagnării ar putea să fie și una exterioară localității.

  • Dorin Stănescu - 06 Ian, Momentul interbelic a reprezentat o bună ocazie pentru a proiecta lumea complexă a satului, rolul său vital de izvor al națiunii române, în centrul temelor de reflecție filosofică, al creațiilor literare, precum și în sfera de interes a cercetărilor sociologice, dacă ne raportăm la demersul gustian.
  • Când a fost primit în prestigioasa instituție, deși regula era să elogieze un înaintaș academician, filozoful și poetul a ales să elogieze locul natal și, prin acesta, satul românesc în general.
  • Rețetă de remediu casnic pentru îmbunătățirea vederii
  • Beneficiile sportului Beneficiile aduse de activitatea fizica corpului uman sunt nenumarate, iata cateva dintre ele: Sportul ajuta la eliminarea kilogramelor in exces si auto­regleaza greutatea corporala.
  • Planul Strategic | Satul Hoginești

S-ar putea ca, în pofida eforturilor întreprinse de administrația locală, factorii naționali și regionali să compromită tendința satului în sensul dezvoltării spectaculoase și durabile.

Chiar dacă viața în Hoginești va fi peste 20 ani asemănătoare acestui scenariu, spiritul comunitar trebuie să fie păstrat, iar persoanele care vor rămâne în sat trebuie să dispună de condițiile minime necesare pentru o viață modestă, dar demnă.

Pentru o asemenea situație este important ca centrul satului să fie un activitate fizică viziunea satului potrivit pentru întâlniri și discuții între locuitori, gospodăriile casnice să dispună de apă potabilă, iar situația tuturor bătrânilor să fie cunoscută pentru ca activitate fizică viziunea satului dintre cei care nu se pot descurca fără ajutor să nu fie lăsați în voia soartei. Chiar dacă localitatea va pierde cea mai mare parte a persoanelor tinere, oricum în sat vor exista câteva familii tinere.

De asemenea, rudele celor rămași în sat vor ține legătura cu localitatea.

activitate fizică viziunea satului

Chiar dacă în sat ar rămâne puțini copii, grădinița trebuie să-şi continue activitatea. În cazul în care numărul de copii de vârstă preșcolară s-ar reduce substanțial, primăria trebuie să organizeze de o așa manieră gestionarea grădiniței, încât dispunând de resurse minime să facă, totuși, posibilă asigurarea unor condiţii decente pentru copii.

Este imposibil să răspundem în mod neechivoc la întrebarea, ce dimensiune ouăle sunt mai bine de cumpărat. Ouale mici din pui tineri sunt uneori mai sănătoase - puiul a trăit mai puțin în lume și corpul său a absorbit mai puține substanțe nocive pe care producătorii le abuzează uneori. Nu numai pe mine cei mai în vârstă, dar și pe mulți tineri. Unele probleme sunt înnăscute, în timp ce altele le dobândesc pe tot parcursul vieții.

Cheltuielile de energie, de exemplu, pot fi reduse prin izolarea termică a pereților grădiniței, dar și prin utilizarea altor tipuri de surse de energie solară, termică subterană, miscantus, cazangerie cu paie etc. Al doilea scenariu ilustrează o transformare a localității într-un lider zonal. Administrația satului Hoginești, împreună cu comunitatea locală are sarcina de a facilita dezvoltare unei rețele de activitate fizică viziunea satului obștești și agenți economici care să organizeze evenimente și să presteze servicii pentru valorificarea traseului cultural-spiritual al raionului Călărași.

Mai multe despre acest subiect