Există viziune 2 0

Cum se construiește identitatea unei biblioteci (II). Viziunea și misiunea | EPALE

Ne propunem să dezvoltăm un sistem educațional performant şi competitiv prin: formarea unor elite şi a unor lideri de opinie în domeniul managerial.

din ceea ce se dezvoltă hipermetropia valoarea viziunii normale

Facultatea trebuie să joace un rol de catalizator în domeniul managementului, oferind răspunsuri avizate mediului socio-economic; formarea unor manageri responsabili, numele medicamentelor pentru vedere pregătiţi, având viziune clară şi valori etice bine fundamentate, capabili să înţeleagă mecanismele macroeconomice şi să conceapă strategii şi politici; crearea unei culturi care apreciază și respectă cadrele didactice, studenții, masteranzii și doctoranzii și care recunoaște interdependența lor și rolul vital al fiecarui membru al familiei există viziune 2 0 formează Facultatea Management.

VIZIUNE Facultatea Management, ca parte integrată a comunității universitare din Academia de Studii Economice, lider in domeniul științelor manageriale în România, aspira permanent către descoperirea noului în toate formele sale, către generearea de excelență în cercetare, către întreținerea unui mediu propice învățării de înaltă calitate, prin pasiunea pentru cunoaștere și inovare a oamenilor ce o formează.

Ne bazam demersul pe: Crearea de valoare prin dezvoltarea economică, socială și de mediu orientată spre o lume multiculturală în creștere; Favorizarea ideilor originale care permit dezvoltarea societății prin descoperiri, cercetare, inovare și activități creative; Promovarea unui leadership real determinat de existența unor lideri capabili și etici; Furnizarea unei  există viziune 2 0 de nivel ridicat pentru studenţii din există viziune 2 0 lume, care împărtăşesc valorile și aspirațiile noastre; Facilitarea dezvoltării generaţiilor viitoare de lideri în domeniul managerial, al cercetării, al afacerilor sau profesiilor liberale; Un mod etic de a acționa şi la cele mai înalte standarde de eficienţă pentru promovarea excelenței.

probleme de vedere mila kunis unitate de restaurare a vederii

La nivelul facultății, excelenţa este înţeleasă drept performanţă în materie de abordare originală, cu aplicaţii benefice, care câştigă în competiţie cu performanţele altora. Profesionalismul — Vom acționa și apărea întotdeauna intr-un fel profesional.

calendula vindecă vederea oftalmologie în califatul arab

Aprecierea stakeholderilor — Nu am exista și nu am avea succes fără stakeholderii noștri si pentru acet lucru suntem recunoascători. Comunicarea deschisă — Comunicarea în timp util și coerența sunt importante.

suspiciunea unei glande tiroidiene extinse consecințele deficienței vizuale

Ne vom asigura intotdeauna că așteptările sunt clare pentru toate partile implicate și vedere pierdută în ochiul stâng menține o conduită calmă și pozitivă în toate interacțiunile noastre. Incurajăm libertatea de exprimare într-o atmosferă de dialog deschis, care permite gândire critică, susţinută de integritate intelectuală şi judecăţi etice.

Colegialitatea, transparenţa şi responsabilitatea sunt principiile care ghidează guvernarea facultății noastre.

motiv pentru scăderea vederii vederea a căzut după medicație

Incurajarea diversității — Diversitatea asigură satisfacerea nevoilor unui număr mai mare de studenţi, asigurarea oportunităţilor pentru mobilitatea socială, satisfacerea nevoilor diferitelor pieţe de forţe de muncă.

Ea serveşte nevoilor stakeholderilor, permite combinarea învăţământului superior pentru elite cu cel de masă, creşterea nivelului eficacităţii şi oferă oportunităţi largi de experimentare şi inovare, cu limitarea riscurilor.

imagini de iluzie optică lucrări de cercetare despre viziune

Recunoașterea valorii — Prin activităţile noastre ne dorim să îi învăţăm pe studenţi să identifice valoarea şi să le cultivăm respectul pentru aceasta Promovarea colegialității — Un mediu de colegialitate bazat pe principiile libertății academice, respect, integritate, amabilitate, libertatea de a se angaja in dezbateri și schimburi de idei, descoperire intelectuală și responsabilitate profesională. Orientarea există viziune 2 0 — Încurajăm orientarea antreprenorială în facultate, solicitând curaj in asumarea riscurilor, creativitate, focalizare pe rezultate și motivarea stakeholderilor.

Timpii de muncă sunt foarte stricţi în viziunea unora!!!

Integritatea — PrestigiulMisiune, Viziune si Valori facultății nu trebuie niciodată să fie compromis iar valorile umane cerute corpului profesoral și studenților vor fi întotdeauna onestitatea, consecvența și sinceritatea.

Mai multe despre acest subiect