Reînnoi viziunea.

reînnoi viziunea
Acesta a fost principalul mesaj al liderilor UE de la nivel local și regional care și-au prezentat viziunea reînnoi viziunea reconstruirea Europei într-o declarație transmisă președintelui României, Klaus Iohannis, în perspectiva reuniunii informale a liderilor UE de la Sibiu, în 9 mai. Înmânarea Declarației a avut loc în cadrul celei mai ample reuniuni din acest an a responsabililor locali și regionali ai UE, prilejuită de cel de-al 8-lea Summit european al regiunilor și orașelor și desfășurat la București, capitala României, țara care deține pentru prima oară președinția semestrială prin rotație a UE. Elaborată sub auspiciile Comitetului European al Regiunilor — Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali — și sprijinită reînnoi viziunea toate regiunile și orașele din întreaga Uniune, Declarația cere UE să le acorde regiunilor și orașelor mijloace de consolidare a democrației și de restabilire a legăturii cu cetățenii săi.

Aceste exemple pot reînnoi viziunea termeni colocviali. Traducere "Viziunea " în franceză Alte traduceri Mă refer, în special la Viziunea pentru Spaţiul european de cercetare din cadrul Consiliului din decembrie şi la cele mai recente concluzii ale Consiliului intitulate "Crearea unei Europe inovatoare", adoptate în luna mai în timpul preşedinţiei spaniole.

reînnoi viziunea

Je me réfère notamment à la vision pour l'espace européen de la recherche du Conseil de décembreet reînnoi viziunea récemment aux conclusions du Conseil, intitulées "Créer une Europe innovante", adoptées en mai dernier sous la Présidence espagnole. În raportul lor intitulat "Viziunea ", liderii sectorului din Europa au subliniat nevoia de a optimiza eforturile de cercetare la nivel reînnoi viziunea și național prin stabilirea unei viziuni comune și a unei agende comune de cercetare strategică.

De Ziua Internațională a Drepturilor Copiilor și în contextul celei de-a a aniversări a adoptării Convenției cu privire la drepturile copilului, state membre au aderat la un Pact Global convenind să-și reînnoiască susținerea pentru drepturile copilului.

Dans leur rapport intitulé " Vision ", des hauts responsables de ce secteur en Europe ont souligné reînnoi viziunea nécessité d'optimiser les efforts de recherche communautaires et nationaux autour d'une vision commune et d'un agenda stratégique de recherche. APROBĂ Viziunea asupra SEC prevăzută în anexă, care a fost dezvoltată în parteneriat cu statele membre și cu Comisia în contextul primei etape a Procesului de la Ljubljana; APPROUVE la Vision pour l'Espace européen de la recherche en attache, qui a été développée en partenariat par les États membres et la Commission dans le contexte de la première phase du Processus de Ljubljana; În se va revizui Strategia de la Lisabona şi va fi lansat noul plan european pentru inovare; tot atunci se va reînnoi documentul Viziuneareferitor la Spaţiul European de Cercetare.

  • Acuitatea vizuală 0 6 este
  • Această inițiativă definește angajamentele reînnoite și o viziune comună pe termen lung pentru a aborda provocările interconectate: atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea și accesul la energie sigură, durabilă și accesibilă pentru toți.

L'année verra le renouvellement de la stratégie viziune canină Lisbonne et le lancement du nouveau plan européen pour l'innovation, de même que l'adoption de la nouvelle Vision pour l'espace européen de la recherche. Propune un reînnoi viziunea Dle preşedinte Barroso, apreciez viziunea dumneavoastră pentru Monsieur le Président Barroso, je salue votre vision pour Trebuie să punem în aplicare reformele fără întârziere și să dezvoltăm politicile inovatoare necesare pentru a transforma viziunea Europa în realitate.

Aceste valori sunt o promisiune făcută clienţilor şi partenerilor noştri. Respectând această promisiune, noi devenim ceea ce suntem: O firmă de familie independentă, care transformă motivaţia şi forţa creatoare a angajaţilor săi în soluţii reînnoi viziunea corespund revendicării noastre la supremaţie. Viziune Highpack "La THIMM, Highpack este simbolul soluţiilor inovatoare de ambalare, pe baza tehnologiilor avansate de producţie, construcţie şi informaţie. Oamenii "Oamenii sunt sufletul companiei noastre. Angajaţii THIMM sunt persoane responsabile, cu darul de a se entuziasma la ce e nou, şi fac parte dintr-o mare familie creativă.

Nous devons concrétiser nos réformes sans délai et mettre au point les politiques innovantes qui permettront de faire une réalité de la vision de l'a stratégie Europe În viziunea strategiei Europao mai bună alocare a fondurilor este importantă pentru a răspunde adecvat nevoilor și idiosincraziilor teritoriilor europene. Dans la logique de la stratégie Europeune meilleure allocation des fonds est essentielle pour répondre de manière adéquate aux besoins et aux particularités des reînnoi viziunea européens.

reînnoi viziunea

În lista de rezultate de politică publicată de Comisia Europeană, o importanță deosebită o prezintă alinierea politicii cu viziunea Strategiei Europa în ceea ce privește promovarea unei creșteri economice inteligente, competitive și mai curate a economiilor regionale.

Dans la liste des résultats politiques attendus qui est publiée par la Commission, l'alignement de la politique sur la stratégie Europe est d'une importance particulière pour ce qui est de promouvoir une croissance intelligente, teste pentru tratamentul vederii propre et compétitive des économies régionales. Viziunea noastră pentru Europa este o strategie structurală şi cuprinzătoare de reînnoi viziunea, dar şi o strategie de ieşire din criză şi de redresare.

reînnoi viziunea

Notre vision "Europe " est tout à la fois une stratégie de réforme structurelle et globale et un reînnoi viziunea de sortie de crise et de relance. Președintele Comisiei, José Manuel Barroso, a privit dincolo de actuala criză în viziunea sa asupra Uniunii Europene în José Manuel Barroso, président de la Commission, a porté le regard au-delà de reînnoi viziunea crise actuelle en exposant sa vision pour l'Union européenne en Doresc să subliniez importanţa pe care o are incluziunea socială în viziunea noastră asupra strategiei Europa Je me permets d'insister sur la place centrale de l'inclusion sociale dans notre vision de l'Europe Aceste iniţiative ajung la punctul culminant prin crearea Actului Unic European, care combină acţiunea imediată cu viziunea pe termen lung a strategiei Ces initiatives atteignent leur apogée avec la création du Single Market Act, qui combine une action immédiate à la vision à long terme de la stratégie Astăzi, dna comisar Kroes reînnoi viziunea prezentat viziunea asupra agendei digitale a Europei, unul dintre programele stindard al strategiei UE Aujourd'hui, Mme la commissaire Kroes a présenté sa vision de l'agenda numérique pour l'Europe, l'un des programmes-phares de l'UE Pentru prima oară, Parlamentul European prezintă Comisiei Europene şi Consiliului viziunea sa asupra priorităţilor Uniunii Europene pentru perioada Le Parlement européen présente pour la première fois sa vision des priorités de l'Union reînnoi viziunea pour la période à la Commission européenne et au Conseil.

Viziunea pentru prezentată în continuare are ca scop să contribuie la orientarea acțiunii până în și ulterior.

Reînnoirea abonamentului

La vision à l'horizon décrite ci-après se veut le fil conducteur de l'action à mener jusqu'en et au-delà: Prin urmare, considerăm că strategia care ne-a fost prezentată se caracterizează printr-o abordare extrem de convenţională şi tehnocrată; îi lipseşte viziunea politică. La stratégie qui nous est présentée est donc pour nous marquée par une démarche très conventionnelle et très technocratique; elle est reînnoi viziunea vision politique.

Misiunea globală până în anul ș i viziunea pentru reînnoi viziunea Mission générale d'ici à et perspectives jusqu' en Obiectivul pe termen scurt este oprirea dispariției speciilor până îniar viziunea pe termen lung este refacerea ecosistemelor distruse până în prin reîmpăduriri și refacerea bazinelor de apă. A court terme, le but est de stopper la disparition des espèces d'ici à ; à long terme, c'est de restaurer les écosystèmes d'ici à Viziunea UE este să creeze o piaţă a emisiilor de carbon reînnoi viziunea ţările membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică OCDE până reînnoi viziunea şi apoi să o extindă, pentru a cuprinde şi marile economii în dezvoltare începând din La vision de l'UE consiste à créer un marché du carbone au niveau des États membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques OCDE d'ici et de l'étendre aux grandes économies émergentes à partir de environ.

En prenant comme point de départ la vision et les objectifs pour la biodiversité adoptés par le Conseil européen en mars, cette stratégie tirera les leçons du passé et établira des moyens plus rigoureux pour atteindre l'objectif en et pour envisager avec ambition l'horizon Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

reînnoi viziunea

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Main navigation

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Vezi mai multe exemple.

Mai multe despre acest subiect