Test de vedere subliniat.

Ai nevoie de ochelari? Cum să-ți testezi singur vederea!

Forgot password?

Ryanair consideră că aplicarea principiului operatorului în economia de piață poate fi realizată luând drept punct de referință anumite aeroporturi refacerea vederii după 45 de ani. As previously indicated, the two types of agreement are indissociable test de vedere subliniat must be considered together when applying the MEO test.

Or, astfel cum s-a demonstrat mai sus, cele două tipuri de contracte sunt indisociabile și trebuie luate în considerare împreună în cadrul aplicării principiului operatorului în economia de piață.

V-ați gândit vreodată să faceți un test de vedere? Faceți-l aici! La nivel global, se estimează că aproximativ 1,3 miliarde de oameni se confruntă cu o anumită formă de afectare a vederii.

Nevertheless, such differentiated pricing policies should be commercially justified to satisfy the MEO test. Cu toate acestea, astfel de politici diferențiate în materie de fixare a prețurilor ar trebui justificate din punct de vedere comercial pentru îndeplinirea testului operatorului în economia de piață.

Nevertheless regional or policy considerations cannot be taken into account for the purposes of the MEO test [55].

Cu toate acestea, considerentele regionale sau de politică nu pot fi luate în considerare în sensul testului operatorului în economia de piață [55]. EasyJet stressed that the MEO test should only focus on incremental costs and revenues. EasyJet a subliniat că testul OEP ar trebui să se concentreze numai pe costurile și veniturile marginale.

Testul pentru vederea la distanță

Germany argued that the MEO test cannot be applied to transport infrastructure because there are no comparable private investors. Germania a argumentat că testul OEP nu poate fi aplicat în cazul infrastructurii de transport, întrucât nu există investitori privați comparabili.

  1. Неужели ты можешь быть настолько уверен в том, что понимаешь цели октопауков.
  2. Ce înseamnă acuitatea vizuală 0 4
  3. Быть может, лучше сперва позавтракать.
  4. Он обнял Элли за плечи.
  5. (video) Crash teste cu maşini electrice, simulând impactul cu un copac. Ce afirmă experţii germani

The MEO test cannot be excluded just because the private sector would not be involved in financing airport infrastructure. Testul OEP nu poate fi exclus numai pentru că sectorul privat nu ar fi implicat în finanțarea infrastructurii aeroportuare.

un mod antic de a restabili viziunea restaurarea vederii chirurgie oculară

They further stated that the submitted MEO test was deficient because it erroneously considered Dortmund airport as an international airport and the airport was not located as far from the city as the test claimed. De asemenea, acestea au declarat că testul OEP prezentat era deficitar, întrucât s-a considerat, în mod eronat, că aeroportul din Dortmund este un aeroport internațional și că aeroportul nu este situat atât de departe de oraș pe cât susținea testul.

It follows from the foregoing, first, that the documents presented by the parties that post-date the adoption of the measure cannot be taken into account as such for the application of the MEO test in this case. Rezultă din test de vedere subliniat ce precedă, în primul rând, că documentele prezentate de către părți la o dată ulterioară adoptării măsurii nu pot fi luate în considerare ca atare pentru aplicarea testului operatorului în economia de piață în acest caz.

complicația vederii cu varicela viziune plus 09

A MEO not acting against the backdrop of the Inherited Debt Support Law test de vedere subliniat not have engaged in privatisation efforts, which is why they cannot be taken into account in applying the MEO test.

Un operator în economia de piață care nu acționează în contextul sprijinirii legii privind ajutorul pentru acoperirea datoriilor vechi nu s-ar fi implicat în eforturile de privatizare, de aceea acestea nu pot fi luate în considerare în cadrul aplicării testului operatorului în economia de piață. Rezultă din cele de mai sus, în al doilea rând, că nici efectul legii privind ajutorul pentru acoperirea datoriilor vechi asupra situației financiare a NEUWOGES nu poate fi luat în considerare pentru aplicarea testului operatorului în economia de piață în acest caz.

este posibil să se exercite miopia picături de întărire a ochilor

The applicability of the MEO test ultimately depends on the Member Am vedere 150 concerned having conferred, in its capacity as an economic operator and not in its capacity as public authority, an economic advantage on an undertaking.

Aplicabilitatea testului operatorului în economia de piață depinde, în ultimă instanță, de faptul că statul membru în cauză care a acordat, în calitatea sa de operator economic, iar nu în calitatea sa de autoritate publică, un avantaj economic unei întreprinderi.

Testarea vederii la apropiere

The Commission however, observes that the social and regional considerations cannot be taken into account when conducting the MEO test. Cu toate acestea, Comisia observă că aspectele sociale test de vedere subliniat regionale nu pot fi luate în considerare la realizarea testului OEP. The absence of a business plan constitutes an indication that the MEO test may not be met [54].

cataractă complicată de miopie test de vedere într-un puternic

Absența unui plan de afaceri constituie un indiciu că este posibil ca testul operatorului în economia de piață să nu fie îndeplinit [54]. În consecință, conform BAVARIA, testul operatorului în economia de piață trebuie aplicat tranzacției în ansamblu, și nu pentru fiecare contract în parte.

Better vision = Better quality of life

Point 63 of the Aviation Guidelines provides that arrangements concluded between airlines and an airport can be deemed to satisfy the MEO test when they incrementally contribute, from an ex ante perspective, to the profitability of the airport.

Conform punctului test de vedere subliniat din Orientările din privind sectorul aviației, se poate considera că acordurile încheiate între companiile aeriene și un aeroport îndeplinesc MEOT atunci când acestea contribuie în mod progresiv, dintr-o perspectivă ex ante, la rentabilitatea aeroportului.

Ai o vedere bună? Pentru a afla nu trebuie decât să o testezi.

In order to assess whether an arrangement concluded by an airport with an airline satisfies the MEO test, expected non-aeronautical revenues stemming from the airline's activity must be taken into consideration together with airport charges, net of any rebates, marketing support or incentive scheme. Pentru a evalua dacă un acord încheiat de un aeroport cu o companie aeriană îndeplinește MEOTveniturile scontate din activitățile nonaeronautice generate din activitatea companiei ar trebui luate în considerare împreună cu taxele de aeroport, excluzându-se orice reducere, sprijinul pentru marketing sau sistemele de stimulente.

viziune minus 4 câte dioptrii este chirurgie cu 5 vedere

EasyJet was further of the opinion that also costs related to tasks falling within the public policy remit and costs related to historical investments should not be taken into account when conducting the MEO test. De asemenea, EasyJet a fost de opinie că costurile asociate sarcinilor care se încadrează în sfera sectoarelor de competență publică și costurile asociate investițiilor istorice nu ar trebui să fie luate în considerare în test de vedere subliniat testului OEP.

In its submission of 6 MayEasyJet emphasised that the Aviation Guidelines clarified that only incremental costs have to be considered for the purpose of the MEO test. În comunicarea sa din 6 maiEasyJet a subliniat că Orientările din privind sectorul aviației au clarificat faptul că doar costurile marginale trebuie luate în considerare în scopul testului privind OEP. Test de vedere subliniat posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

tratamentul vederii de hrișcă medicina populară dezechilibru al vederii

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

Propune un exemplu.

Ai nevoie de ochelari? Cum să-ți testezi singur vederea!

Mai multe despre acest subiect