Standarde de viziune pentru navigatori,

standarde de viziune pentru navigatori

Sistemul DIS a fost aprobat prin decizia Comisiei din 13 noiembrie   3. Prin scrisoarea din 27 martie   4Danemarca a prezentat Comisiei informațiile noi care i-au fost solicitate prin scrisoarea din 20 martie   5.

Danemarca și-a prezentat observațiile prin scrisoarea din 5 septembrie   8. Prin această decizie, Comisia invita părțile interesate să își prezinte observațiile referitoare la măsurile în cauză. Comisia a înaintat observațiile respective Danemarcei, oferindu-i posibilitatea să reacționeze. Danemarca a comunicat observațiile sale prin scrisoarea datată 9 ianuarie   Descrierea modificării notificate a sistemului DIS 7 Scopul principal al măsurilor notificate [proiectul de lege nr.

Cu toate acestea, standardul nu este același în fiecare dintre servicii, cu excepția standardelor care pot fi corectate. Din motive evidente, vizibilitatea pilotului trebuie să fie cât se poate de ascuțită pentru a intra în programele de pregătire a pilotului, dar și vederea trebuie să rămână în limite corecte pentru ca un pilot să continue să zboare.

Lsecțiunea 11] este extinderea așa-numitului sistem DIS pentru a include mediul de dezvoltare și viziunea care lucrează la bordul ambarcațiunilor de dragare și care efectuează fixarea cablurilor.

În conformitate cu secțiunea 13 din ordinul executiv, următoarele activități de dragare sunt considerate ca fiind transport maritim: 1.

În consecință, navele de dragare a nisipului nu pot îndeplini condițiile de bază pentru cererea de înscriere în sistemul DIS. Deoarece, în plus, navele de dragare a nisipului sunt într-o anumită măsură utilizate, de exemplu, pentru lucrările de construcție în apele teritoriale, Danemarca a întâmpinat dificultăți în includerea acestora în sistemul standarde de viziune pentru navigatori de salarizare netă.

În schimb, Danemarca a decis să impoziteze personalul care lucrează la bordul navelor de dragare a nisipului conform regulilor generale și, prin urmare, să ramburseze armatorilor impozitul perceput odată ce condițiile pentru a realiza acest lucru sunt îndeplinite. Registrul a fost introdus pentru a combate înlocuirea pavilionului danez cu pavilionul unor țări terțe.

În consecință, avantajul fiscal este în beneficiul companiei maritime, nu al navigatorilor. Îndoieli cu privire la compatibilitatea măsurilor privind fixarea cablurilor 20 În decizia sa de deschidere, Comisia a considerat că trebuie să examineze potențialele efecte economice pe care le poate nutriția restabilește vederea extinderea în cauză asupra sectorului respectiv.

Top 5 mituri despre Navigatori

Domeniul vizat este fixarea de cabluri de energie sau de telecomunicații pe fundul mării și repararea cablurilor existente pe fundul mării. Comisia a susținut mai degrabă o viziune conform căreia este necesar, pentru toate tipurile de activități maritime, să se realizeze o evaluare globală pentru a hotărî dacă o anumită călătorie pe mare intră sau nu în întregime sub incidența noțiunii de transport maritim.

În schimb, navele cablier fixează cabluri, la cererea unui client, dintr-un loc determinat situat pe o coastă până într-un loc determinat situat pe altă coastă. Așadar, se pare că navele cablier nu prestează servicii directe de transport maritim, în sensul acestor regulamente comunitare, cum ar fi transportul naval de mărfuri între orice port al unui stat membru și orice port sau instalație marină a unui alt stat membru.

Deși aceste nave pot transporta ocazional standarde de viziune pentru navigatori pe mare, astfel cum se prevede în Regulamentele CEE nr. Conform Comisiei, nu este clar dacă navele cablier comunitare se confruntă cu aceeași concurență exercitată de navele cu pavilion de complezență cu care se confruntă sectorul transportului maritim.

Cerințe de viziune pentru a deveni pilot militar / navigator

Îndoieli cu privire la compatibilitatea măsurilor privind activitățile de dragare 26 Decizia de deschidere a stabilit că există îndoieli serioase ale Comisiei în legătură cu faptul că toate activitățile de dragare vizate de program ar constitui transport maritim în sensul orientărilor.

Comisia a considerat astfel că nu toate aceste activități de dragare pot fi eligibile pentru ajutoarele de stat aplicabile transportului maritim. Observații cu privire la dragare 30 În opinia Danemarcei, orientările permit divizarea activității totale a navelor de dragare în transport maritim și alte activități. În consecință, Danemarca nu înțelege de ce nu este posibilă o divizare similară pentru navele cablier.

Conform Danemarcei, Curtea a clarificat chestiunea includerii activităților remorcherelor în domeniul de aplicare al Regulamentului CEE nr.

Danemarca este de părere că hotărârea în cauză este irelevantă pentru aplicarea orientărilor la navele de fixare a cablurilor. Conform autorităților daneze, interpretarea orientărilor ar trebui să fie în sensul calificării transportului pe mare al materialelor extrase ca transport maritim. Conform Danemarcei, în capitolul II din regulamentul privind procedura în materie de ajutor de stat nu există nicio dispoziție cu privire la ajutoarele notificate care să permită Comisiei să includă în investigație măsurile de ajutor de stat deja existente.

În cazul în care Comisia dorește să investigheze măsurile de ajutor de stat existente, aceasta ar trebui, în opinia Danemarcei, să facă acest lucru în temeiul capitolului V din regulamentul sus-menționat, care se referă la procedura privind sistemele de ajutor existente.

Conform Danemarcei, cele două proiecte de lege pot fi considerate ca fiind aprobate de Comisie din următoarele două motive: — în primul rând, deoarece, după cum susțin autoritățile daneze, Comisia nu a reacționat la scrisoarea din 21 ianuarie a Reprezentanței Permanente în termenul limită prevăzut de regulamentul privind procedura în materie de ajutor de stat; — în al doilea rând, serviciile Comisiei au confirmat ulterior că modificările erau conforme cu orientările.

Modificarea legii respective privind impozitarea navigatorilor a fost notificată la 15 ianuarie Navele de dragare sunt, așadar, reglementate de orientări, indiferent de conținutul Regulamentelor CEE nr.

Lucrările de excavare cum să îmbunătățim hipermetropia cu exercițiile fizice de dragare din porturi și fiorduri și din împrejurimile acestora nu intră așadar întotdeauna în sfera de aplicare a sistemului DIS.

Aceeași dispoziție se aplică în situațiile în care un vas se află în staționare. Navele cu forță motrice proprie pot fi incluse.

teste pentru îmbunătățirea vederii video oftalmologie

Totuși, navele utilizate pentru alte activități contractate pe mare sunt, de asemenea, excluse din sistemul DIS. Prin activități contractate se înțelege construirea și repararea de porturi, diguri, poduri, platforme petroliere, parcuri eoliene și alte instalații pe mare. Deși sprijină obiectivul menținerii unei flote de nave de dragare în interiorul Comunității, EUDA exprimă două preocupări generale: — în primul rând, EUDA sprijină ideea că sectorul maritim al industriei europene de dragare trebuie să poată beneficia de ajutoare de stat în temeiul orientărilor în toate situațiile în care se confruntă cu concurența din partea unor nave din țări terțe; — în al doilea rând, EUDA consideră că ajutoarele de stat aprobate de Comisie pe baza orientărilor nu trebuie să impună nicio povară administrativă nejustificată sectorului maritim al industriei europene de dragare.

ECSA confirmă că navele de dragare și navele cablier transportă materiale extrase, respectiv cabluri, standarde de viziune pentru navigatori la punctul A la punctul B. În acest sens, locul de încărcare și de descărcare nu ar fi relevant, conform ECSA.

Camera Marinei Comerciale din Standarde de viziune pentru navigatori Unit 46 Camera Marinei Comerciale din Regatul Unit subliniază că în orientări se recunoaște că aceeași navă poate desfășura și activități eligibile, și neeligibile ale navelor de dragare și că, în consecință, acestea din urmă ar trebui să fie diferențiate.

Camera Marinei Comerciale din Regatul Unit standarde de viziune pentru navigatori îngrijorată că pare să fie introdus un nou test, referitor la scopul în care este transportat standarde de viziune pentru navigatori sau marfa. În consecință, aceasta susține că motivul clientului nu este relevant pentru eligibilitatea unei operațiuni de transport. Astfel, nu este necesar ca definiția transportului maritim în ceea ce privește ajutoarele de stat să coincidă cu definiția prevăzută în regulamente.

Potrivit Armateurs de France, orientările nu exclud, prin urmare, activitățile de dragare și de fixare a cablurilor. Alcatel-Lucent 55 Alcatel-Lucent subliniază importanța navelor cablier pe piața forței de muncă din sectorul maritim, luând în considerare cerința privind nivelul ridicat de cunoștințe tehnice în domeniu.

Alcatel-Lucent este de părere că navele cablier angajează cei mai calificați standarde de viziune pentru navigatori de pe piața forței de muncă din sectorul maritim. Prin urmare, extinderea sistemului DIS la navele cablier satisface obiectivul de ajutor de stat pentru transportul maritim definit în orientări, deoarece ar asigura o încadrare în muncă de calitate înaltă în Europa pentru angajații din sectorul maritim european.

Din cauza crizei de pe piața telecomunicațiilor, flota de vase pentru cabluri de telecomunicații care arborează pavilion comunitar a scăzut de la 80 la 35 nave, care concurează cu nave cu pavilioane de complezență.

Aceasta a atins   km pe an în perioada de vârf a internetului, apoi a scăzut la 20  km pe an între și și se apropie în prezent de 50   km pe an.

Conform Alcatel, o navă cablier este inclusă în transportul maritim, având în vedere descărcarea constantă a încărcăturii în timpul navigării.

Prin urmare, operațiunea de fixare a cablurilor trebuie să fie considerată transport de mărfuri. În opinia sa, un anumit loc pe mare poate fi considerat și destinație care intră în sfera de aplicare a orientărilor. Mai mult, se poate considera că, după primul metru de cablu fixat pe fundul mării, fixarea de cabluri devine o instalație marină și, în consecință, fixarea ulterioară de cabluri nu este altceva decât transport către această instalație marină.

Conform Alcatel-Lucent, principalele obiective sunt protejarea navelor sub pavilion comunitar și menținerea unei flote competitive pe piețele mondiale. Prin urmare, deși activitățile de fixare a cablurilor ar putea fi considerate prestare de servicii complementare sau accesorii prestării de servicii de transport maritimorientările sunt aplicabile activităților de fixare a cablurilor, deoarece aceste activități satisfac și obiectivele orientărilor.

Mai mult, Asociația Armatorilor din Danemarca este de părere că este standarde de viziune pentru navigatori important să se ia în considerare obiectivele orientărilor. Astfel, Asociația Armatorilor din Danemarca reamintește faptul că industria europeană de fixare a cablurilor pune la dispoziție locuri de muncă pentru mulți navigatori Lacrimile afectează vederea Europa. De asemenea, fixarea de cabluri poate ajuta la stabilirea unor standarde și norme de siguranță și la înregistrarea acestor nave în registrele comunitare.

Navigarea între continente este și o sarcină a navelor cablier. Conform Asociației Armatorilor din Danemarca, excavarea nu este reglementată de legislația daneză în cauză. Standarde de viziune pentru navigatori din partea Danemarcei la observațiile părților terțe 64 În comentariile lor privind observațiile prezentate de părțile interesate, autoritățile daneze au repetat argumentele lor anterioare, subliniind că toate părțile interesate au sprijinit ideea ca navele cablier să fie reglementate standarde de viziune pentru navigatori orientări.

Fixarea cablurilor 65 În primul rând, Comisia constată că activitățile de fixare de cabluri, în mod similar cu transportul maritim, necesită navigatori calificați, cu calificări similare celor care lucrează la bordul navelor de transport maritim tradiționale.

Comisia menționează, de asemenea, că navigatorii de la bordul navelor cablier se supun aceleiași legislații privind munca și aceluiași cadru social ca și alți navigatori.

vede o persoană cu vedere minus 3 viziunea a scăzut brusc ce poate fi

În acest context, Comisia admite că fixarea cablurilor este o piață globală prin natura sa. Conform aceluiași principiu, activitățile comunitare de fixare de cabluri se supun aceluiași cadru legal în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și în domeniul tehnic și de siguranță ca și transportul maritim comunitar.

doctore, mi-a dispărut vederea 85 de ani cu vedere

În cele din urmă, este nevoie de navigatori calificați și formați, la fel ca în transportul maritim. Într-adevăr, secțiunea 2. Este vorba, în special, de ajutoarele de stat sub formă de reducere a costurilor salariale secțiunea 3.

Dragare 73 Comisia respinge argumentul Danemarcei cu privire la presupusul abuz de putere din partea Comisiei la deschiderea procedurii de investigare privind dispozițiile sistemului DIS referitor la dragare.

Această scrisoare a precizat că acceptarea de către un stat membru a măsurilor corespunzătoare propuse de Comisie prin orientări nu ar trebui să fie considerată, din perspectivă procedurală, notificarea unui ajutor suplimentar sau a unei modificări a unui ajutor existent. În răspunsul menționat anterior, Comisia a precizat, standarde de viziune pentru navigatori asemenea, că măsurile prezentate de autoritățile daneze au constituit o simplă transpunere a măsurilor corespunzătoare propuse în orientări și că acestea nu au necesitat o notificare în temeiul articolului 88 alineatul 3 din Tratatul CE.

Prin deschiderea unei investigații, Comisia a considerat dispozițiile ordinului executiv nu un ajutor suplimentar și ilegal, de vreme ce era deja în vigoareci o utilizare abuzivă a unui ajutor existent în temeiul articolului 16 din regulamentul privind procedura în materie miopia si cezariana ajutor de stat.

Prin urmare, capitolul relevant din regulament nu este capitolul V privind procedura referitoare la sistemele de ajutor existente, astfel cum presupun autoritățile daneze în observațiile lor, ci capitolul IV privind procedura referitoare la utilizarea abuzivă a ajutoarelor.

Condițiile ca navigatorii să fie navigatori comunitari care lucrează la bordul navelor maritime, în sensul secțiunii 3. În acest context, Comisia observă că extracția sau dragarea ca atare sunt excluse din definiția activităților de dragare eligibile descrise în ordinul danez menționat anterior. Comisia acceptă, de asemenea, că navele de transport maritim nu navighează întotdeauna încărcate, din cauza dezechilibrelor din cadrul anumitor operațiuni comerciale.

În fine, atunci când navele de dragare oferă, la cererea autorităților publice, asistență la adâncime, perioada de timp pe care o petrec direct și exclusiv pentru această activitate reprezintă transport maritim. Limitarea duratei de valabilitate a deciziilor Comisiei în domeniul ajutoarelor de stat 86 În practica sa recentă, Comisia nu mai aprobă sistemele de ajutor de stat fără limită temporală — sau modificările aduse acestora — și, în consecință, solicită să se notifice programe cu o durată de maximum 10 ani.

Articolul 2 Danemarca trebuie să notifice din nou modificarea sistemului evaluat în prezenta decizie în conformitate cu articolul 88 alineatul 3 din Tratatul CE în termen de 10 ani de la data notificării prezentei decizii.

Articolul 3 Prezenta decizie se adresează Regatului Danemarcei. Adoptată la Bruxelles, 13 ianuarie Pentru Comisie.

Mai multe despre acest subiect