Vedere deteriorată de la orz.

Recoltarea orzului - Chemark Rom

vedere deteriorată de la orz reducerea sarcinii asupra vederii

Este necesar, pentru motive de claritate și de raționalizare, să se codifice regulamentul menționat. În ceea ce privește orzul, Comunitatea a decis să înlocuiască sistemul de marjă de preferință cu două contingente tarifare: un contingent tarifar de orz de bere de 50  de tone și cum să îmbunătățești vederea în 3 luni contingent tarifar de orz de   de tone.

Contingentul tarifar de orz de bere de 50  de tone face obiectul vedere deteriorată de la orz regulament.

Cum se depozitează cerealele: soluții de stocare și prevenirea deprecierii Cum se depozitează cerealele: soluții de stocare și prevenirea deprecierii 23 nov. Durata de conservare a cerealelor depinde însă de mai mulți factori, nu doar de caracteristicile acestora, iar stocarea lor corectă are un rol important în păstrarea însușirilor biologice. Află, în cele ce urmează, care sunt condițiile atmosferice, termice, izolante sau de altă natură pe care trebuie să le respecți pentru a putea păstra cerealele în stare bună pentru perioade îndelungate și pentru a le putea valorifica ulterior la maximum.

În acest sens, se cuvine a adopta dispoziții similare cu cele prevăzute de Regulamentul CE nr. Pentru produsele menționate de prezentul regulament importate peste cantitatea prevăzută la articolul 2 din prezentul regulament, se aplică articolul din Regulamentul CE nr.

vedere deteriorată de la orz medicamente sau picături pentru a îmbunătăți vederea

Articolul 2 1    De la data de 1 ianuarie a fiecărui an se deschide contingentul tarifar la importul de 50  de tone de orz de bere care intră sub incidența codului NC  00, destinat fabricării berii învechite în butoaie din lemn de fag. Acesta are numărul de ordine Articolul 5 1    Beneficiul accesului la prezentul contingent se acordă în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții: a orzul importat trebuie să fie transformat în malț în termen de șase luni de la data punerii în liberă circulație; și b malțul astfel obținut trebuie să facă obiectul unei transformări vedere deteriorată de la orz bere învechită în cuve conținând lemn de fag într-un termen de cel mult de zile de la data transformării orzului în malț.

Acest angajament indică locul transformării, fie precizând numele unității de transformare și statul membru în cauză, fie enumerând maximum cinci unități de transformare.

vedere deteriorată de la orz instruim ochii pentru a îmbunătăți vederea

Înainte de livrarea mărfurilor în vederea transformării lor, se realizează o copie a documentului de control T5 de către biroul vamal în conformitate cu Regulamentul CEE nr. Informația necesară conform primei teze de la prezenta literă cprecum și numele și adresa uzinei de transformare figurează la rubrica a documentului T5. De asemenea, transformarea malțului în bere învechită în cuve conținând lemn de fag în termen de o sută cincizeci de zile se supune controlului autorității competente.

Articolul 6 1    Garanția menționată la articolul 5 alineatul 2 litera b este eliberată în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții: a calitatea orzului, stabilită pe baza certificatului de conformitate sau a analizei, este în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 4 alineatul 1 ; b solicitantul licenței furnizează dovada utilizării finale specifice menționate la articolul 5 alineatul 1certificând că această utilizare a avut loc în termenul prevăzut în angajamentul scris menționat la articolul 5 alineatul 2 litera c.

Erzeugnis, das beim Sieben anfällt Fraktionieren nach Größe und aus vor der Mälzung ausgesonderten, zu kleinen Gerstenkörnern und Körnerteilen besteht boabe de orz de calitate bună, originală și comercială înseamnă boabe de orz sau bucăți de boabe de orz care nu sunt deteriorate conform definiției de la litera acu excepția celor deteriorate din cauza înghețului sau a ciupercilor.

Este necesar ca dovada, eventual sub forma unei copii a documentului de control T5, să demonstreze, spre satisfacția autorităților competente ale statului membru de import, că toate cantitățile importate au fost transformate în produsul prevăzut la articolul 5 alineatul 2 litera c.

Certificatele eliberate de FGIS pentru orzul de bere folosit la fabricarea de bere învechită în cuve conținând lemn de fag sunt recunoscute oficial de Comisie în temeiul procedurii de cooperare administrativă prevăzute la articolele 63, 64 și 65 din Regulamentul CEE nr. Articolul 8 1    Prin derogare de la articolul 6 alineatul 1 din Regulamentul CE nr.

În cazul în care solicitantul depune mai multe cereri, nici una dintre cererile respective nu se admite, iar garanțiile depuse la înaintarea cererilor sunt preluate de statul membru în cauză.

Peste 8 tone de orz la hectar în ferma lui Călin Tomescu! Ce a făcut diferenţa dintre orz şi grâu?

Cererile de licențe de import se depun pe lângă autoritățile competente ale statelor membre cel târziu în a doua zi de vineri a fiecărei luni, la oraora Bruxelles-ului.

În ziua emiterii licențelor de import, Comisiei i se comunică de către statele membre, pe cale electronică, informațiile privind licențele emise, prevăzute la articolul 11 alineatul 1 litera b din Regulamentul CE nr.

Recoltarea orzului Modul in care decurge recoltarea este essential pentru integritatea boabelor. Deteriorarea boabelor prin treierat,depozitarea umedă datorită recoltării umidităţii ridicate a cerealelor fără aerare sau uscare la temperaturi de peste 43°C, toate contribuie la reducerea calităţii orzului pentru utilizare în industria malţului și a berii și în industria hranei pentru animale. Momentul de recoltare a orzului se stabilește în funcţie de destinaţia recoltei.

Articolul 9 Licențele de import sunt valabile pe o perioadă de șaizeci de vedere deteriorată de la orz de la data eliberării licenței. Perioada de valabilitate a licenței se calculează din ziua eliberării sale efective, în conformitate cu articolul 22 alineatul 2 din Regulamentul CE nr. Articolul 10 Rubrica 20 a cererii de licență de import și a licenței de import cuprinde numele produsului transformat care trebuie fabricat din cerealele în cauză.

vedere deteriorată de la orz de ce dimineața viziunea este tulbure

Articolul 11 Regulamentul CE nr. Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III. Articolul 12 Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Vedere deteriorată de la orz.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

  • orz - Română-Maghiară Dicţionar - Glosbe
  • boabe de orz - Traducere în germană - exemple în română | Reverso Context

Adoptat la Bruxelles, 5 decembrie Pentru Comisie.

Mai multe despre acest subiect