Ce înseamnă 120 de viziune

ce înseamnă 120 de viziune

Stabilire reședință în altă țară Stabilire reşedinţă în altă ţară Reşedinţa într-un alt stat membru decât statul membru competent Persoana asigurată sau membrii familiei acesteia care își au reședința într-un alt stat membru decât statul membru competent beneficiază în statul membru de reședință de prestațiile în natură acordate, în numele instituției competente, de către instituția de la locul de reședință, în conformitate cu dispozițiile legislației pe care ce înseamnă 120 de viziune aplică, ca și cum ar fi fost asigurate în temeiul legislației menționate.

ce înseamnă 120 de viziune viziune slabă la distanță apropiată

Formularul se elibereaza pentru o singura persoana NU pentru toata familia. Formularul E se eliberează de către instituţia competentă de la locul de muncă pentru a permite lucrătorului şi membrilor familiei sale care îşi au reşedinţa împreună cu acesta pe teritoriul altui stat membru să beneficieze de prestaţiile în natură de asigurare de boală sau maternitate, acordate în ce înseamnă 120 de viziune instituţiei competente de instituţia de la locul de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legislaţiei pe care aceasta din urmă o aplică.

ce înseamnă 120 de viziune clasificarea deficienței de vedere în

Formularul E este întocmit pentru a permite membrilor familiei ce înseamnă 120 de viziune care nu îşi au reşedinţa împreună cu acesta să beneficieze de prestaţiile în natură de boală şi maternitate, acordate în contul instituţiei competente de instituţia din locul de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legislaţiei pe care aceasta din urmă o aplică.

Formularul E este eliberat pentru a permite atât titularului de pensie sau de rentă, cât şi membrilor familiei acestuia, fie că îşi au sau nu reşedinţa împreună cu acesta, să beneficieze de prestaţiile în natură de boală sau maternitate, acordate în numele instituţiei competente de către instituţia de la locul de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legislaţiei pe care aceasta din urmă o aplică.

Persoanele salariate pot fi reprezentate de o terță persoană, care prezintă delegație în acest sens semnată și ștampilată de către angajator.

ce înseamnă 120 de viziune este nevoie de o viziune bună

Mai multe despre acest subiect