Viziunea 7 a născut ea însăși. Emil Cioran-Despre neajunsul de a te fi născut (Humanitas, ) by Serkisof - Issuu

viziunea 7 a născut ea însăși

Capitolul 6 Noiembrie—decembrie Seminţia lui Adam ţine o carte de aducere-aminte—Seminţia sa dreaptă predică pocăinţa—Dumnezeu i se revelează El Însuşi lui Enoh—Enoh predică Evanghelia—Planul salvării a fost revelat lui Adam—El a primit botezul şi preoţia.

  1. În urma unei călătorii în Asia, s-a redescoperit pe sine și sensul existenței sale, amintindu-și de cel mai bun prieten al său care nu a părăsit-o niciodată, scrisul!
  2. Geneza NTLR - Aceasta este genealogia lui Terah: - Bible Gateway
  3. Cum se poate restabili viziunea bătrâneții
  4. Referințe critice selective[ modificare modificare sursă ] I.

Şi Adam a slăvit numele lui Dumnezeu; pentru că el a spus: Dumnezeu mi-a dat un alt fiu în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain. Şi lui, de asemenea, i s-a născut un fiu şi el l-a numit Enos.

viziunea 7 a născut ea însăși

Şi aceasta a fost dcartea generaţiilor lui Adam, spunând: În ziua în care l-a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu; 9 După achipul propriului Său trup, bi-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască, şi i-a binecuvântat, şi le-a dat cnumele de Adam în ziua în care au fost făcuţi şi au devenit dsuflete vii în ţara escaunului de domnie al lui Dumnezeu.

Şi în acele zile, Satana avea o mare astăpânire printre oameni şi înfuria inimile lor; şi de atunci au venit războaie şi vărsări de sânge; şi mâna omului era împotriva fratelui său pentru a administra moartea, din cauza lucrărilor bsecretecăutând puterea. Şi Enos şi restul din poporul lui Dumnezeu au ieşit din ţara care se numea Şulon şi au locuit într-un pământ al făgăduinţei, căruia i-a dat numele singurului său fiu, pe care îl numise Cainan.

Să-ţi placă să fii neştiut. Nu eşti mulţumit de tine şi de lume decît dacă te conformezi acestui precept. Esenţialul n-a necesitat niciodată nici cel mai mic talent. Orice nu izvorăşte din sînge. La capătul lor, eşti sfărimat, năucit, rătăcit, fără amin­ tiri şi presimţiri, şi chiar fără să ştii cine eşti.

Şi toate zilele lui Enos au fost nouă sute cinci ani; apoi a murit. Şi toate zilele lui Cainan au fost de nouă sute zece ani; apoi a murit.

Şi toate zilele lui Mahalaleel au fost opt sute nouăzeci şi cinci ani; apoi a murit. Şi Iared l-a învăţat pe Enoh toate căile lui Dumnezeu.

viziunea 7 a născut ea însăși

Deschide-ţi viziunea 7 a născut ea însășişi ea îţi va fi umplută, şi Eu îţi voi da ţie exprimarea, pentru că toată făptura este în mâinile Mele şi Eu voi face aşa cum Mi se va părea bine. Şi el a făcut aşa.

viziunea 7 a născut ea însăși

Şi tatăl meu m-a învăţat toate căile lui Dumnezeu. Iată, El l-a aşezat şi El a adus o oştire de oameni pe faţa pământului. Aceasta este bmărturia Tatălui şi a Fiului, de acum şi până în veac; 67 Şi tu eşti după aordinul Aceluia care a fost fără de început al zilelor sau fără de sfârşit al anilor, din toată veşnicia în toată veşnicia.

Mai multe despre acest subiect