Este posibil ca orbii să-și întoarcă vederea, Despre strabism - Clinica Oftapro

Romani NTLR - Dreptatea judecăţii lui Dumnezeu - De - Bible Gateway

Explicaţi că vor avea cinci minute să citească, împreună ca grup, versetele desemnate şi să discute despre ceea ce citesc folosind întrebările de mai jos. Puteţi scrie, pe tablă, aceste întrebări sau le puteţi oferi cursanţilor sub forma unei foi de prezentare.

Ce principiu despre căutarea adevărului spiritual este predat în aceste versete?

Strabismul sau deviatia ochilor

Cum vă pot este posibil ca orbii să-și întoarcă vederea aceste versete să înţelegeţi mai bine cum puteţi căuta adevăruri spirituale? Ce experienţe aţi avut cu această parte a tiparului privind dobândirea adevărului spiritual? După ce le-aţi acordat timp suficient, invitaţi câte un membru al fiecărui grup să împărtăşească membrilor clasei ceea ce au discutat. Asiguraţi-vă că, atunci când fiecare grup vorbeşte despre ce a aflat, include şi ce parte a procesului de dobândire a cunoaşterii spirituale a fost predată de versetele lor.

După ce fiecare grup a împărtăşit, puteţi ruga membrii clasei să adauge cunoştinţe sau experienţe legate de dobândirea adevărului spiritual.

exerciții oculare împotriva hiperopiei pepenele galben îmbunătățește vederea

Apoi, adresaţi următoarea întrebare: Ce legătură există între aceste moduri de a căuta adevărul care ne ajută să dobândim cunoaştere spirituală? Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, următoarea declaraţie a vârstnicului Richard G. Scott, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli. Rugaţi membrii clasei să asculte ce ne-a învăţat vârstnicul Scott că este necesar pentru a dobândi cunoaştere spirituală. De ce credeţi că Domnul solicită efort din partea noastră înainte ca noi să putem dobândi cunoaştere spirituală?

Din experienţa voastră, de ce merită să depunem efort pentru a dobândi cunoaştere spirituală — este posibil ca orbii să-și întoarcă vederea o mărturie despre Tatăl nostru Ceresc; despre Fiul Său, Isus Hristos; despre veridicitatea învăţăturilor Lor?

Depuneţi mărturie că este nevoie să depunem efort personal pentru a dobândi cunoaştere spirituală. Tatăl Ceresc este dornic să ne înveţe, însă noi trebuie să fim dornici să ne facem partea. Invitaţi cursanţii să urmărească în exemplarele lor şi să afle ce ne învaţă acest paragraf despre importanţa adresării de întrebări în eforturile este posibil ca orbii să-și întoarcă vederea de a dobândi cunoaştere spirituală. Rugaţi cursanţii să spună ce au aflat. Apoi, scrieţi, pe tablă, următorul adevăr: Adresarea de întrebări şi căutarea răspunsurilor cu sârguinţă sunt o parte vitală a eforturilor noastre de a învăţa adevărul.

Ochiul uman

De ce credeţi că este important să căutaţi, cu sârguinţă, răspunsuri la întrebările care apar în timpul eforturilor voastre de a afla adevărul? Pentru a ajuta cursanţii să înţeleagă importanţa acestui aspect privind dobândirea cunoaşterii spirituale, invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, declaraţia de mai jos a preşedintelui Dieter F.

Rugaţi membrii clasei să fie atenţi la ce ne-a învăţat preşedintele Uchtdorf despre faptul de a adresa întrebările potrivite. Puteţi să le oferiţi este posibil ca orbii să-și întoarcă vederea exemplare ale acestei declaraţii. Un mod de a afla este de a [adresa întrebările potrivite] — genul de întrebări care ne ajută să ne gândim la progresul nostru şi să evaluăm modul în care lucrurile funcţionează pentru noi. Întrebări precum: «Are viaţa mea un scop?

Astfel de întrebări profunde privind scopul vieţii au făcut ca multe persoane şi familii din întreaga lume să caute adevărul. Întrebaţi cursanţii dacă se pot gândi la vreun exemplu din scripturi care ilustrează modul în care adresarea de întrebări şi căutarea, cu sârguinţă, de răspunsuri i-au dus pe oameni la dobândirea de cunoaştere spirituală.

Puteţi sugera cursanţilor să marcheze acest principiu în propriul exemplar al manualului Cunoaşterea doctrinelor — document fundamental.

Pentru a ilustra diferenţa dintre faptul de a adresa întrebări sincere şi cel de a adresa întrebări doar în vederea justificării comportamentului cuiva sau criticării ori încurcării cuiva, invitaţi este posibil ca orbii să-și întoarcă vederea să lucreze în echipe de câte doi în timp ce compară întrebările pe care Zeezrom le-a adresat la început cu cele pe care el le-a adresat după ce a auzit mărturiile lui Alma şi Amulec. Rugaţi un membru al echipei să studieze, în gând, Alma ; şi pe celălalt să studieze, în gând, Alma Invitaţi cursanţii să le explice colegilor cu care lucrează ce au învăţat despre sinceritatea întrebărilor lui Zeezrom şi despre posibila lor motivaţie.

Tot ce trebuie să știți despre anatomia, structura și funcțiile ochiului

După ce cursanţii au discutat cu colegii lor despre versetele desemnate, adresaţi membrilor clasei următoarele întrebări: Care este diferenţa, sub aspectul motivaţiei şi atitudinii, dintre primele întrebări adresate de Zeezrom şi cele pe care el le-a adresat după ce a auzit mărturiile lui Alma şi Amulec? Potrivit celor relatate în Almace fel de adevăr a căutat Zeezrom după ce a auzit mărturiile lui Alma şi Amulec?

Subliniaţi că, după ce a auzit mărturiile lui Alma şi Amulec, Zeezrom a continuat să aibă este posibil ca orbii să-și întoarcă vederea, însă natura lor s-a schimbat. Explicaţi că cea mai mare parte a frumoasei doctrine predate în Alma a rezultat ca urmare a întrebărilor. Aceste întrebări şi răspunsuri l-au ajutat, în cele din urmă, pe Zeezrom să se convertească la Evanghelia lui Isus Hristos vezi Alma ; Puteţi depune mărturie despre importanţa faptului de a adresa întrebări sincere şi de a căuta, cu sârguinţă, răspunsuri.

Puteţi să împărtăşiţi cum aţi ajuns să ştiţi că Domnul va răspunde întrebărilor noastre sincere. Partea 2 40 de minute Adresarea de întrebări doctrinare sau care au legătură cu evenimente istorice Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, următoarea declaraţie a preşedintelui Boyd K. Rugaţi cursanţii să se gândească dacă s-au întrebat vreodată de ce ni se porunceşte să facem unele este posibil ca orbii să-și întoarcă vederea şi de ce ni se porunceşte să nu facem alte lucruri. De exemplu, unii se pot întreba de ce ne-a poruncit Dumnezeu să ţinem ziua de sabat sfântă sau de ce a poruncit ca intimitatea sexuală să aibă loc doar între un bărbat şi o femeie care sunt căsătoriţi legal.

Subliniaţi că această parte a lecţiei despre dobândirea cunoaşterii spirituale are drept scop faptul de a ajuta cursanţii să înveţe principii care-i pot îndruma atunci când au întrebări sau când li se adresează întrebări despre doctrina, practicile şi istoria Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. Amintiţi-le cursanţilor despre doctrina pe care au învăţat-o privind sursa adevărului şi modul în care pot dobândi cunoaştere spirituală: Dumnezeu cunoaşte toate lucrurile şi este sursa întregului adevăr.

Explicaţi că faptul de a ne aminti acest adevăr este util când avem întrebări despre Biserică, întrebări care par greu de înţeles. Expuneţi sau scrieţi, pe tablă, următoarele: acţionăm cu credinţă; analizăm concepte şi întrebări în perspectiva eternităţii; căutarea dobândirii unei înţelegeri mai mari prin intermediul surselor desemnate de Divinitate. Explicaţi că aceste principii ne pot îndruma pe măsură ce căutăm să învăţăm şi să înţelegem adevăruri eterne şi să găsim răspunsuri sau să rezolvăm îngrijorări.

Rugaţi-i să găsească şi să marcheze principii care îi vor ajuta să răspundă la întrebări pe care ei şi alţii le-ar putea avea despre Biserică.

Rugaţi cursanţii să spună ce au găsit.

Malpraxis-ul unui doctor este chitanța lui Dumnezeu pe care trebuie sa o platesti

Dacă nu-l menţionează, subliniaţi următorul principiu: Când căutăm să ne mărim înţelegerea şi să rezolvăm îngrijorări, este important să ne bizuim pe mărturia pe care o avem deja despre Isus Hristos, despre restaurarea Evangheliei Sale şi despre învăţăturile profeţilor Săi rânduiţi.

Cum credeţi că ne pot ajuta aceste principii când căutăm, cu sinceritate, înţelegere şi răspunsuri privind întrebări dificile şi îngrijorări? Invitaţi cursanţii să împărtăşească exemple când oricare dintre aceste principii i-a binecuvântat când au avut de-a face cu o îngrijorare, preocupare sau întrebare. Invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, relatarea de mai jos împărtăşită de vârstnicul Neil L.

Andersen, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli. Rugaţi membrii clasei să asculte cum a acţionat cu credinţă o tânără fată când s-a confruntat cu o situaţie dificilă. Citez din e-mailul ei: «Anul trecut, câţiva dintre prietenii mei de pe Facebook au început să-şi posteze opiniile despre căsătorie. Nu am scris niciun comentariu. Am decis să îmi declar crezul în căsătoria tradiţională într-un mod aparte.

2% din vedere reprezintă un dezavantaj noi dezvoltări pentru viziune

Aproape imediat am primit mesaje. În ce moduri a acţionat cu credinţă această tânără fată când s-a confruntat cu o situaţie dificilă? Aţi avut vreodată parte de asemenea critici pentru că aţi apărat ceea ce credeţi? Cum aţi reacţionat? Invitaţi cursanţii să împărtăşească membrilor clasei cum le-a fost binecuvântată viaţa pentru că s-au ţinut strâns de ceea ce ştiau deja şi au rămas puternici când au avut parte de provocări şi cum a făcut acest lucru ca mărturiile lor să crească vezi Jeffrey R.

Încurajaţi cursanţii să ia hotărârea de a fi întotdeauna fideli mărturiei lor despre învăţăturile lui Isus Hristos şi ale profeţilor Săi vezi Traducerea Bibliei de Joseph Smith, Luca Explicaţi că, în timpul apostolului Pavel, oamenii au avut aceleaşi întrebări şi preocupări pe care le-am putea avea în zilele noastre.

Vertical de obicei asociat cu strabism convergent sau divergent HipertropieHipotropie ochiul fuge în susochiul fuge în jos Dupa vârsta de debut : Strabism congenital — apare in primele 6 luni de viata Strabism castigat strabism acomodativ — apare aproximativ la doi ani, frecvent intermitent, dispare dupa corectia optica a hipermetropiei. Strabismul este frecvent insotit de ambliopie. Ce este ambliopia? Strabismul si ambliopia sunt doua conditii în care copilul este privat de vedere binoculara normala, utilizând doar un ochi.

Invitaţi cursanţii să citească, în gând, 1 Corintenişi să afle ce ne-a învăţat Pavel că este necesar pentru a putea înţelege adevărul spiritual. Rugaţi cursanţii să rezume ce spun aceste versete despre modul în care putem înţelege adevărul spiritual. Rugaţi membrii clasei să urmărească în exemplarele este posibil ca orbii să-și întoarcă vederea şi să afle cum putem căuta ajutorul Spiritului şi analiza concepte şi întrebări în perspectiva eternităţii. Invitaţi cursanţii să identifice adevăruri enumerate în principiul 2 care-i ajută să înţeleagă cum să analizeze cel mai bine întrebările care le sunt adresate.

Scrieţi răspunsurile lor pe tablă. Răspunsurile cursanţilor pot include principii precum următorul: Faptul de a avea o perspectivă eternă ne permite să reformulăm întrebări şi să vedem idei ţinând cont de standardul Domnului privind adevărul şi nu de presupunerile lumii.

Definirea simptomelor

Când ne încredem cu fermitate în Tatăl nostru Ceresc şi în planul salvării întocmit de El, putem vedea lucrurile mai clar. Pentru a ajuta cursanţii să înţeleagă mai bine cum ne pot ajuta aceste principii când analizăm întrebările noastre şi ale altora, invitaţi un cursant să citească, cu glas tare, declaraţia de mai jos a vârstnicului Dallin H. Oaks, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli.

Rugaţi membrii clasei să afle de ce este important să analizăm premisele sau crezurile pe care se bazează o întrebare.

Puteţi să-i oferiţi fiecărui cursant câte un exemplar al acestei declaraţii. În consecinţă, noi ajungem la concluzii diferite în ceea ce priveşte multe subiecte importante pe care alţii le judecă numai pe baza părerilor personale despre viaţa muritoare … Deseori, ar fi mai bine să reacţionăm identificând premisele sau presupunerile lumii din afirmaţiile cu care [ne confruntăm din partea altora] şi, apoi, să [identificăm] presupunerile sau premisele diferite care îndrumă gândirea sfinţilor din zilele din urmă.

Oaks, 8 febr. Cum ar putea crezurile sau presupunerile noastre să influenţeze întrebările pe care le adresăm şi concluziile la care ajungem? Ajutaţi cursanţii să înţeleagă faptul că cineva care începe cu presupuneri lumeşti are mari şanse să ajungă la concluzii lumeşti. Cu toate acestea, pentru că ne dorim să înţelegem adevărul etern, este important să analizăm întrebările în contextul a ceea ce ştim deja despre Dumnezeu şi despre planul salvării întocmit de El.

Subliniaţi că propria cunoaştere despre Dumnezeu şi despre planul salvării întocmit de El ne ajută să înţelegem scopul poruncilor pe care El ni le-a dat. În schimb, cei care nu împărtăşesc cunoaşterea noastră despre planul salvării întocmit de Tatăl Ceresc este posibil să perceapă poruncile într-un mod diferit de cel în care le percepem noi. Pentru a ilustra este posibil ca orbii să-și întoarcă vederea dintre presupunerile şi întrebările cuiva şi concluziile la care poate ajunge, scrieţi, pe tablă, următoarea întrebare: De ce un Dumnezeu iubitor ne-ar restricţiona sau ne-ar lua drepturile dându-ne porunci în loc să ne ofere libertatea de a face tot ce ne face fericiţi?

Care sunt presupunerile pe care le-ar putea face cineva când adresează această întrebare? Ce adevăruri cunoaştem despre Tatăl Ceresc şi planul Său pentru noi care ne ajută să analizăm această întrebare prin perspectiva Sa?

Cum ne schimbă această perspectivă eternă înţelegerea despre această preocupare?

gradul miopiei acuitatea vizuală miopia maxima

Invitaţi cursanţii să menţioneze alte întrebări sau îngrijorări care sunt important de analizat în perspectiva eternităţii. Puteţi să le scrieţi răspunsurile pe tablă. Apoi, rugaţi cursanţii să explice cum poate principiul analizării conceptelor şi întrebărilor în perspectiva eternităţii să ne ajute să înţelegem mai bine întrebările şi îngrijorările pe care le-au identificat şi să le evaluăm potrivit standardului Domnului privind adevărul.

Ca parte a discuţiei dumneavoastră, puteţi să adresaţi întrebări de urmărire a progresului, precum următoarele: Cum poate faptul de a avea o mărturie spirituală, prin puterea Duhului Sfânt, despre restaurare, despre chemarea divină a profetului Joseph Smith şi despre veridicitatea Cărţii lui Mormon să vă ajute când aveţi de-a face cu o întrebare despre Biserică?

Boala Stargardt Uveita : este un grup de 30 de boli inflamatorii intraoculare cauzate de infecții, boli sistemice, procese autoimune specifice organului, cancer sau traume. Adică, uveita se referă la o categorie complexă de boli oculare care poate provoca orbire dacă este lăsată sau nu tratată sau diagnosticată necorespunzător. Provocarea actuală a diagnosticării precise a uveitei este aceea că adesea cauza unei inflamații oculare specifice este fie necunoscută, fie cu mai multe straturi. În plus, uveita este o categorie diversă de boli de ochi care sunt subdivizate ca uveită anterioară, intermediară, posterioară sau pană granulomatoasă sau tumorală sau non-granulomatoasă. Cu alte cuvinte, bolile uveitei sunt clasificate în funcție de locația lor anatomică în ochi de exemplu, tractul uveal, retina sau lentilaprecum și pot crea complicații care pot provoca cataractă, glaucom, leziuni ale retinei, degenerare maculară legată de vârstă sau retinopatie diabetică.

Cum vă influenţează cunoaşterea faptului că instituţia căsătoriei dintre un bărbat şi o femeie este rânduită de Dumnezeu şi că familia este un aspect important al planului Său punctele de vedere când opiniile societăţii schimbă definiţia căsătoriei din cea corectă, între un bărbat şi o femeie? Invitaţi cursanţii să spună cum au putut ei sau cineva cunoscut să înţeleagă mai bine o idee, o învăţătură sau o întrebare când au analizat-o într-o perspectivă eternă.

Ceea ce este uevita poate fi găsit pe site-ul nostru. Dacă există cel puțin două dintre simptomele listate, este necesară consultarea urgentă a unui medic. Dacă există boli grave, va trebui să vizitați nu numai un oftalmolog, ci și alți specialiști: un endocrinolog, un neurolog, un hematolog. Îngrijirea vălului Pentru a prescrie tratamentul corect, este necesară identificarea cauzei vălului. Pentru aceasta, trebuie făcută o întâlnire cu oftalmolog, unde a urmat următorul diagnostic: Inspectarea lămpii cu fantă pentru organe optice.

Mai multe despre acest subiect