Viziune sinoptică

antrenament pentru întărirea vederii

viziune sinoptică Search Teologia și istoriografia evangheliilor Cursul din semestrul II. Unitatea sistematică în prezentarea evangheliilor este garantată de centralitatea hristologiei și a ideii mesianice. Pe baza evangheliilor sinoptice se conturează faţa umana şi dumnezească a lui Isus Christos. Studentul va face cunoştinţă cu momentele importante ale activităţii sale publice, cu predica sa despre Împărăţia lui Dumnezeu, minunile sale mesianice, patimile Lui, moartea sa mântuitoare pe cruce şi învierea lui din viziune sinoptică.

Competențe Competențe specifice Studentul îşi formează o imagine de ansamblu despre concepţiile specifice ale cărţilor din Noul Testament, descoperind în acelaşi timp trăsăturile comune, care asigură unitatea cărţilor canonice din Noul Testament.

piracetam și efectele sale asupra vederii

Studentul devine conştient că în scrierile lor evanghelişti au istorisit nu numai istoria vieţii lui Iisus, ci au şi mărturisit despre caracterul mesianic a persoanei Sale şi despre ţelul răscumpărător al jertfei Sale pe Cruce.

Studentul se deprinde să facă distincţie între părţile istorice şi cele kerigmatice ale evangheliilor sinoptice.

viziunea rinocerului

Îşi însuşeşte învăţătura lor despre persoana lui Hristos, despre caracterul sfânt al Bisericii, despre voinţa şi munca mântuitoare a lui Dumnezeu şi despre credinţa masă daltonismă în viaţa veşnică.

Studentul îşi însuşeşte capacitatea de a formula mesajul sfintelor evanghelişti despre istoria pământească a lui Isus Hristos şi despre moartea sa mântuitoare şi de a-l transmite în limbajul omului modern. Studentul este capabil să interpreteze textul biblic și teologic într-o viziune sinoptică situație, și dispune de aptitudini dialogic irenice.

probleme de vedere recurente

Studentul este capabil să demonstreze capacitatea de conexare a cunoștințelor dobândite cu ansamblul disciplinelor studiate, precum și cu activitatea sa profesională pe care o urmează să desfășoare. Structura cursului.

hipermetropie legată de vârstă la un ochi

Mai multe despre acest subiect